COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Bezpieczne zgromadzenia wspólników spółek z o.o. w czasie pandemii | cz.1

Pandemia COVID-19 spowodowała znaczne ograniczenie naszych możliwości przemieszczania się i zgromadzeń, w tym zgromadzeń wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Czasami jednak odbycie zgromadzenia wspólników jest konieczne. Podpowiadamy, jak to zrobić bezpiecznie, bez konieczności wychodzenia z domu. Wskazane alternatywne metody będą miały zastosowanie wyłącznie do zgromadzeń wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszelkie uchwały walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej w dalszym ciągu wymagać będą dla swojej ważności zaprotokołowania obecności notariusza.

Powołanie pełnomocnika do udziału w zgromadzeniu wspólników

Najprostszym praktycznym rozwiązaniem może być powołanie pełnomocnika do udziału w zgromadzeniu wspólników. Jedna osoba może reprezentować kilku, a nawet wszystkich wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej.

Udział w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Od zeszłego roku kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej. Aby można było skorzystać z tej możliwości, umowa spółki powinna zawierać wyraźne upoważnienie do uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Podejmowanie uchwał poza zgromadzeniem wspólników – głosowanie pisemne oraz tzw. kurenda

Kolejnym sposobem na podjęcie uchwał na odległość jest głosowanie pisemne lub tzw. kurenda. W tym wypadku brak jest wymogu, by umowa spółki przewidywała taki sposób podejmowania uchwał. W związku z tym każda spółka może z niego skorzystać. Sposób ten umożliwia przeprowadzanie zgromadzenia wspólników również przez pełnomocnika wspólnika (wspólników) bez konieczności ich bezpośredniego udziału, na podstawie pełnomocnictwa w zwykłej formie pisemnej.

Podjęcie uchwał przy wykorzystaniu wzorca zamieszczonego w systemie teleinformatycznym

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, uchwały wspólników mogą być podjęte przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym (zwanego dalej „S24”). Jeżeli uchwała wymaga rejestracji w KRS, wpis do rejestru również składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Możemy pomóc:

  • w organizacji i przeprowadzeniu zgromadzeń wspólników na odległość,
  • weryfikacji i zmianie umowy spółki w celu dopuszczenia wykorzystania trybów pisemnych oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W kolejnym materiale poświęconym zgromadzeniu wspólników w okresie powszechnej pandemii przedstawimy, co zrobić, gdy zgromadzenie wspólników zostało już zwołane, jednak nie może się odbyć. Przybliżymy Państwu problematykę dotyczącą przerwy w zgromadzeniu wspólników lub odwołania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczona odpowiedzialnością.

Wspieramy w czasie kryzysu

Jeśli potrzebują Państwo porady prawnej w zakresie wpływu zagrożenia koronawirusem na Państwa biznes, nasz multidyscyplinarny zespół jest w pełnej gotowości do współpracy. Prosimy o kontakt na poniższy adres:

coronavirus@eversheds-sutherland.pl

Jeżeli Państwa firma działa za granicą i będą Państwo potrzebować wsparcia prawnego w konkretnym kraju, międzynarodowy zespół Eversheds Sutherland pozostaje do dyspozycji.

Webinaria i publikacje

Informacje o najbliższych webinariach oraz artykuły dotyczące wpływu epidemii na działalność biznesową znaleźć można na naszej stronie >>
Wiele istotnych informacji prawnych dotyczących innych państw znajduje się na uruchomionej przez Eversheds Sutherland stronie Coronavirus Legal Hub >>

***

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem. © Eversheds Sutherland Wierzbowski 2020. Eversheds Sutherland Wierzbowski jest członkiem Eversheds Sutherland (Europe) Limited

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!