COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Bezpieczne zgromadzenia wspólników spółek z o.o. w czasie pandemii | cz. 2

W poprzednim materiale przedstawiliśmy sposoby na podejmowanie uchwał przez zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością a odległość, bez kontaktu fizycznego pomiędzy wspólnikami. W tym alercie pochylimy się nad tym co zrobić, gdy zgromadzenie wspólników zostało już zwołane, jednak z uwagi na obecną sytuację nie może się odbyć. Spółki mają zasadniczo możliwość zarządzenia przerwy w obradach lub odwołania zgromadzenia wspólników.

Przerwa w obradach zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W odróżnieniu od przepisów KSH regulujących walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej (art. 408 § 2 KSH), przepisy prawne dotyczące zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie regulują w sposób precyzyjny problematyki zawieszania obrad zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak możliwość taką powszechnie przyjmuje zarówno praktyka obrotu gospodarczego, jak i doktryna prawa handlowego.

Odwołanie obrad zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zwołujący zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo odwołać zgromadzenie wspólników. Odwołanie takie powinno zostać dokonane w takim samym trybie, jak zwołanie. Na ile to możliwe, odwołanie powinno zostać dokonane w czasie, który pozwala wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zapoznać się z tym faktem przed początkowo ustalonym terminem obrad zgromadzenia wspólników spółki.

Zapewniamy:

  • odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące podejmowania uchwał przez organy spółek w czasach kryzysu
  • pomoc w wyznaczeniu, zawieszeniu lub odwołaniu zgromadzeń wspólników, wskazanie rekomendowanych rozwiązań

***

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.

© Eversheds Sutherland Wierzbowski 2020. Eversheds Sutherland Wierzbowski jest członkiem Eversheds Sutherland (Europe) Limited

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!