COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Bezpieczne zgromadzenia wspólników spółek z o.o. w czasie pandemii | cz. 2

W poprzednim materiale przedstawiliśmy sposoby na podejmowanie uchwał przez zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością a odległość, bez kontaktu fizycznego pomiędzy wspólnikami. W tym alercie pochylimy się nad tym co zrobić, gdy zgromadzenie wspólników zostało już zwołane, jednak z uwagi na obecną sytuację nie może się odbyć. Spółki mają zasadniczo możliwość zarządzenia przerwy w obradach lub odwołania zgromadzenia wspólników.

Przerwa w obradach zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W odróżnieniu od przepisów KSH regulujących walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej (art. 408 § 2 KSH), przepisy prawne dotyczące zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie regulują w sposób precyzyjny problematyki zawieszania obrad zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak możliwość taką powszechnie przyjmuje zarówno praktyka obrotu gospodarczego, jak i doktryna prawa handlowego.

Odwołanie obrad zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zwołujący zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo odwołać zgromadzenie wspólników. Odwołanie takie powinno zostać dokonane w takim samym trybie, jak zwołanie. Na ile to możliwe, odwołanie powinno zostać dokonane w czasie, który pozwala wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zapoznać się z tym faktem przed początkowo ustalonym terminem obrad zgromadzenia wspólników spółki.

Zapewniamy:

  • odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące podejmowania uchwał przez organy spółek w czasach kryzysu
  • pomoc w wyznaczeniu, zawieszeniu lub odwołaniu zgromadzeń wspólników, wskazanie rekomendowanych rozwiązań

***

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.

© Eversheds Sutherland Wierzbowski 2020. Eversheds Sutherland Wierzbowski jest członkiem Eversheds Sutherland (Europe) Limited

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!