Aktualności firm stowarzyszonych

Bezpieczeństwo i obrona – MSPO

<p style="text-align: justify;" align="justify">Od lat Salonowi Obronnemu organizowanemu w Targach Kielce przyświecają dwa cele. Pierwszy z nich to promocja polskich firm przemysłu zbrojeniowego na międzynarodowej arenie, drugi zaś to wzmacnianie potencjału obronnego Polski. Nie zmieni się to również podczas 26 edycji wydarzenia, która trwać będzie od 4 do 7 września 2018.</p>

>

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to jedna z trzech największych europejskich wystaw podejmuj?ca tematykę obronności. Podczas wydarzenia swoje produkty prezentuj? przedstawiciele sektora zbrojeniowego z całego świata. Zeszłoroczne wydarzenie przyci?gnęło 38 tysięcy zwiedzaj?cych, w tym 67 oficjalnych delegacji zagranicznych z 43 krajów.

Honorowy Patronat nad 26 edycj? targów MSPO w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości obj?ł   Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Od lat podczas wydarzenia wręczana jest Nagroda Prezydenta dla produktu najlepiej służ?cego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej.

Wydarzenie organizowane w Targach Kielce to nie tylko wystawa sprzętu pancernego i uzbrojenia wojskowego. Podczas MSPO goście mog? zobaczyć także produkty firm zajmuj?cych się m.in. produkcj? specjalnej żywności, transportem, informatyk? czy sprzętem inżynieryjnym.

www.mspo.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!