Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Bezpieczeństwo danych i informacji po 5 latach stosowania RODO

W tym roku mija 5 lat obowiązywania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, powszechnie znanego jako RODO. To dobry moment na podsumowanie i analizę tego, co zmieniło się w obszarze ochrony danych oraz czego możemy oczekiwać w najbliższej przyszłości. 

Co zmieniło RODO? Przede wszystkim znacznie wzrosła nasza świadomość, zarówno w zakresie praw, jak i zagrożeń, zwłaszcza tych wynikających z rozwoju technologii podkreślają Monika Maćkowska- Morytz i Maciej Kuranc. 

A nowe regulacje, w tym DORA i NIS II zwiastują, że w nadchodzących latach możemy spodziewać się jeszcze większej liczby wytycznych, zaleceń, dobrych praktyk i opinii odnoszących się do poszczególnych sektorów rynku i dostarczających konkretnych, indywidualnych rozwiązań, do których podmioty te będą musiały się stosować, dodają nasi eksperci z Praktyki Technologii. 

https://www.kochanski.pl/bezpieczenstwo-danych-i-informacji-po-5-latach-stosowania-rodo/ 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!