Analizy i badania

Bez premii w górnictwie dynamika wynagrodzeń pozostaje niska

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła w sierpniu 2,0% r/r wobec 3,5% w lipcu, co było poniżej naszych oczekiwań (2,5%) i konsensusu rynkowego (2,95%). Oznacza to, że w ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w sierpniu o 0,9% r/r wobec 2,4% r/r w lipcu, na co złożyło się zmniejszenie dynamiki nominalnych płac i niezmieniony poziom inflacji CPI (1,1% r/r, por. MAKROpuls z 13.09.2013). </p>

>

Czynnikiem statystycznym oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia dynamiki wynagrodzeń pomiędzy sierpniem a lipcem była różnica w liczbie dni roboczych (w lipcu b.r. liczba dni roboczych była o 1 większa niż przed rokiem, podczas gdy w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 1 dzień mniejsza niż w 2012 r.), która oddziaływała w kierunku zmniejszenia dynamiki płac pracowników zatrudnionych na akord. Spadek dynamiki wynagrodzeń wynikał również częściowo z ust?pienia efektu zwi?zanego z lipcow? wypłat? premii w górnictwie. Dlatego oczekujemy, że we wrześniu roczna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw utrzyma się na poziomie ok. 2%, co będzie zgodnie z krótkookresowym trendem.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!