Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

BDO w kolejnych branżach. Jak uniknąć wysokich kar

Punkty handlowe i gastronomiczne muszą w tym roku dostosować swoją działalność do przepisów ustawy o odpadach z 2018 r. Wprowadzono bowiem obowiązek rejestracji w BDO między innymi punktów handlowych oraz gastronomicznych, które wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego. Za niewypełnianie obowiązków takich jak sprawozdawczość, ewidencja czy opłata produktowa grożą wysokie kary, które mogą sięgnąć nawet miliona złotych.

Mija już 5 lat od wprowadzenia ustawy o odpadach, która obejmuje obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO nie tylko podmioty, które wytwarzają, transportują i ewidencjonują odpady, ale również firmy wprowadzające na terytorium kraju produkty takie jak opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Oznacza to, że zarówno małe zakłady fryzjerskie jak i wielkie przedsiębiorstwa produkcyjne, elektrownie czy sklepy wielkopowierzchniowe muszą zarejestrować się w BDO.

BDO także w handlu i gastronomii

W tym roku do tego grona dołączyły także punkty handlowe oraz gastronomiczne, które wprowadzają do obrotu opakowania, oferując swoim klientom np. dania na wynos lub z dowozem. 

– W tym sezonie wakacyjnym przepisy o BDO dotyczą także lokali handlowych i gastronomicznych, które wydają jednorazowe plastikowe produkty – mówi Małgorzata Kmieć, Dyrektor Operacyjna w Seris Konsalnet Cleaning. – Intencją ustawodawców jest jak najściślejsze kontrolowanie obiegu odpadów w środowisku i zapobieżenie ich nielegalnemu składowaniu. Jest to jednocześnie nałożenie dodatkowych obowiązków na jednoosobowe działalności, które często są aktywne jedynie w sezonie letnim.

 

BDO nadal sprawia trudności

Pomimo pięciu lat obowiązywania przepisów o BDO i obowiązku rejestracji w systemie, wielu przedsiębiorców nadal ma z tym kłopoty. Wątpliwości są spowodowane stopniem skomplikowania przepisów oraz rozbudowanym procesem raportowania oraz stopniem złożoności obowiązkowych deklaracji. Najczęstsze wątpliwości to nadal te podstawowe: czy moja firma podlega obowiązkowi rejestracji, jak prawidłowo wypełnić wniosek rejestrowy, jak prowadzić ewidencję. Oznacza to, że obowiązek rejestracji w systemie BDO i raportowania obrotu odpadami nadal jest dla przedsiębiorców problematyczny. Kary za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do BDO są dotkliwe i wahają się od 5 tys. zł do nawet 1 mln zł.

– Wśród nowych klientów z obszaru gastronomii i handlu, dopiero co objętych obowiązkiem raportowania do BDO, pojawiają się kłopoty z analizą i rozumieniem ewidencji, zwłaszcza wpisania odpowiedniego kodu odpadów i wagi wprowadzanych do obrotu opakowań czy przypisanie danych środka transportu, który odbiera odpady – wyjaśnia Małgorzata Kmieć. – To oczywiście nic dziwnego, ponieważ jest to dla nich zupełna nowość. Co jednak niepokojące, te same problemy mają nadal przedsiębiorcy od lat objęci tym obowiązkiem. Stąd przestrzeń dla takich firm jak nasza, która ma w swoim portfolio usługę, która może wspomóc przedsiębiorców. Firmy nadal borykają się z prowadzenie rzetelnej dokumentacji i prawidłowego raportowania do BDO. Nadal też mają problemy z obsługą systemu czy generowaniem kart odpadów. Tymczasem kary za błędne wypełnianie raportów BDO lub nieprawidłowości w zarządzaniu informacją wynoszą od 5 tys. zł do nawet 1 mln zł. dla większości firm to bankructwo. 

Czy można przenieść BDO w outsourcing? 

Potrzeba rynkowa profesjonalnego zarządzania BDO zaowocowała stworzeniem przez Seris Konsalnet Cleaning usługi Q BDO. W jej ramach Seris Konsalnet Cleaning kompleksowo zajmuje się administrowaniem BDO. Do składowych usługi należy m.in. weryfikacja konieczności rejestracji przez firmę w BDO, rejestracja, bieżąca aktualizacja danych klienta, prowadzenie bieżącej ewidencji i okresowej sprawozdawczości a także doradztwo. 

Usługa Q BDO jest skierowana między innymi do firm, które wprowadzają bądź importują nowe produkty do Polski, wytwarzają odpady, a także do przedsiębiorstw, które je transportują, przetwarzają i magazynują. Dla tych firm to duża korzyść – ułatwienie prowadzenia biznesu, brak konieczności dodatkowych szkoleń dla pracowników z zakresu gospodarki odpadami, zwiększenie kontroli nad odpadami oraz optymalizacja procesów sprawozdawczości i zlikwidowanie potencjalnych nieprawidłowości w tym obszarze, a więc uniknięcie kar.

Seris Konsalnet Cleaning to specjalistyczna firma świadcząca usługi utrzymania czystości w branży B2B. Oferuje kompleksowe usługi porządkowe dla pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych, przemysłu, powierzchni magazynowych, sklepów i supermarketów, kompleksów rekreacyjnych, placówek służby zdrowia, obiektów administracji publicznej. Seris Konsalnet Cleaning powstała w wyniku konsolidacji spółek Seris Klinet i Seris As Pak. Jest częścią międzynarodowej Grupy Kapitałowej Seris.

 

ZOBACZ NA STRONIE

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!