Barometr Pracownika Edenred-IPSOS: samopoczucie i motywacja pracowników

<p align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Już jest najnowszy Raport z wynikami badania „Barometr Pracownika 2016”. To najnowsze i jedyne takie badanie pracowników dostępne na polskim rynku. W tym roku przeprowadzono ponad 14 tys. wywiadów z pracownikami w 15 krajach na 4 kontynentach. Barometr prezentuje światowe trendy w motywacji  oraz drogę, którą firmy powinny zmierzać, aby poprawić satysfakcję w pracy. </strong></span></span></p>

>

Patrz?c na ogólne wyniki badania dotycz?cego samopoczucia w pracy, 71% respondentów ocenia je dobrze. Szczególnie wyróżniaj? się dwa kraje: Indie i Japonia. W pierwszym przypadku odnotowano najwyższy poziom satysfakcji: 9 na 10 pracowników jest zadowolonych ze swojego samopoczucia (88%). Odwrotne wnioski płyn? z Japonii. Zaledwie 44% mieszkańców kraju kwitn?cej wiśni odczuwa zadowolenie z pracy. A gdzie jest Polska? 7 na 10 pracowników deklaruje dobre samopoczucie w pracy. Daje nam to trzecie miejsce w Europie, zaraz za Niemcami i Wielk? Brytani?.  

Pensja nie pozwala na zbyt wysoki poziom życia

Jak w każdej sferze życia, również tej zwi?zanej z prac? występuj? pewne problemy. Nadal największym zmartwieniem pracowników  jest wysokość wynagrodzenia, choć poziom niezadowolenia jest niższy o 6% w porównaniu z rokiem ubiegłym (obecnie 52% badanych Polaków martwi się wysokości? pensji). Gorzej jest tylko w Chinach. Niezadowolenie potwierdziło 62% badanych. Drugim zmartwieniem pracowników jest utrzymanie pracy. W Polsce obawy w tym obszarze zgłosiło 29% badanych. Najbardziej pesymistyczni s?: Japończycy (46% potwierdza obawy) oraz Hiszpanie (40% odpowiedzi).  

  

Praca to interesuj?ca rutyna

Dla większości pracowników – zarówno w Polsce, jak i w większości innych krajów praca jest rutyn?. Tak swoje obowi?zki zawodowe określa 31% ankietowanych Polaków. Co ciekawe w niektórych krajach - zwłaszcza tych, gdzie występuje duży poziom bezrobocia - większość badanych swoj? pracę kojarzy z bezpieczeństwem. Tak jest chociażby w Hiszpanii (40% odpowiedzi) czy Chile (44% odpowiedzi). Z kolei w Indiach i Brazylii praca jest przyjemności? (po 30% odpowiedzi), a dla 36% Hindusów i 23%Chińczyków praca jest pasj?. Mimo rutynowego podejścia do pracy i słabo ocenianego poziomu zarobków lubimy przychodzić biura. Przyjemność z tego faktu odczuwa 63% Polaków.  

Zadowolony pracownik, to efektywny pracownik

Patrz?c na wyniki Barometru Edenred-Ipsos nasuwa się jeden, prosty wniosek: dobre samopoczucie w pracy to dziś spore wyzwanie dla firm. Nieprzewidywalne otoczenie gospodarcze powoduje, że zwiększenie poziomu satysfakcji pracowników wymaga coraz większego zaangażowania pracodawców. Nie jest bowiem tajemnic?, że zadowolony pracownik jest bardziej efektywny. Z kolei efektywność pracowników przekłada się na poziom przychodów przedsiębiorstwa.  

***

O Edenred  

Edenred Polska pomaga firmom zwiększać zaangażowanie i motywację pracowników w celu poprawy wyników firmy. Jest to możliwe dzięki bezkonkurencyjnym rozwi?zaniom z obszarów wynagradzania i doceniania pracowników, jakimi s? pozapłacowe świadczenia pracownicze dostosowane do indywidualnych potrzeb zatrudnionych, celów i budżetu.

Grupa Edenred jest światowym liderem w usługach przedpłaconych. Rozpoczęła działalność ponad 50 lat temu we Francji od wprowadzenia kuponów żywieniowych Ticket Restaurant ?.

Dzisiaj Grupa Edenred jest obecna w 42 krajach, obsługuje blisko 700 000 klientów, oferuj?c ponad 200 różnych, zaawansowanych technologicznie rozwi?zań. W Polsce Edenred rozpocz?ł działalność 20 lat temu. Dziś firma oferuje rozwi?zania w zakresie świadczeń pozapłacowych i motywacji pracowników, budowania lojalności w biznesie oraz zarz?dzania wydatkami służbowymi. Know-how i globalny zasięg pozwalaj? firmie wprowadzać na rynek innowacyjne produkty, usługi oraz serwisy online. Wsparcie Edenred obejmuje kompleksow? obsługę Klienta oraz ekspertyzę prawno-podatkow?, a Klienci wysoko ceni? indywidualne podejście, jakość obsługi i elastyczność w działaniu.  

O badaniu

11. edycja „Barometru Pracownika Edenred-Ipsos” dotycz?cego samopoczucia i motywacji pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2016 roku przez firmę badawcz? IPSOS na zlecenie Edenred. Badaniem zostało objętych ponad 14 tys. pracowników w 15 krajach na całym świecie (Belgii, Brazylii, Chile, Chin, Francji, Hiszpanii, Indii, Japonii, Meksyku, Niemiec, Polski, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!