Analizy i badania

Bardzo dobry I kwartał dla polskiej branży motoryzacyjnej

<p class="western" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span lang="pl-PL"><strong>Po udanym dla branży motoryzacyjnej 2016 roku, I kwartał br. przyniósł kolejne wzrosty rejestracji pojazdów. W tym okresie zarejestrowano w Polsce 125,9 tys. nowych samochodów osobowych, 14,6 tys. aut dostawczych, 6,2 tys. samochodów ciężarowych oraz 2,9 tys. motocykli i 3,7 tys. motorowerów. Bardzo dynamicznie rośnie liczba rejestracji aut z alternatywnym napędem. Dużą popularnością cieszyły się także samochody z segmentu E, minibusy, małe i średnie SUV-y oraz kombivany. W I kwartale 2017 r. dobry wynik wypracowały też fabryki motoryzacyjne ulokowane w Polsce. Z taśm montażowych zjechało 202,5 tys. pojazdów samochodowych, co oznacza wzrost o 7,3% r/r.</strong></span></span></span></p>

>

Rośnie liczba rejestracji samochodów osobowych dokonywanych przez klientów indywidualnych

W I kwartale 2017 roku zarejestrowano w Polsce 125,9 tys. nowych samochodów osobowych, tj.  o  21,2  tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i o 11,2% więcej niż w poprzednim kwartale. Pomimo, że popyt jest nadal generowany głównie przez klientów instytucjonalnych, którzy zarejestrowali od stycznia do marca o 24,6% aut więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, zaobserwowano również większ? aktywność klientów indywidualnych (osób prywatnych i wśród nich również  prowadz?cych działalność gospodarcz?). Rejestracje aut osobowych w  pierwszym kwartale tego roku wzrosły w tej grupie o 13,4%. Takie tempo wzrostu przyczyniło się do zwiększenia ich udziału w całym rynku do 36%.  

Nieustannie obserwujemy dynamiczny wzrost liczby rejestracji samochodów premium – w okresie od stycznia do marca ich sprzedaż zwiększyła się o ponad 30% i wyniosła 15,7 tys. szt. Cztery największe marki premium, tj. BMW, Mercedes-Benz Audi oraz Volvo odnotowały wzrost sprzedaży oscyluj?cy wokół 30%. Chociaż wśród nabywców wci?ż przeważaj? firmy i instytucje, które w ostatnim kwartale zarejestrowały aż o  31,3% aut premium więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, to dynamika wzrostu sprzedaży wśród klientów indywidualnych jest również imponuj?ca – nabyli oni w I kwartale o  25,6% więcej aut premium niż przed rokiem. Rynek aut popularnych rośnie nieco wolniej, choć także w  zadowalaj?cym tempie. W pierwszych dziewięciu miesi?cach tego roku zarejestrowano o 19% pojazdów tej kategorii więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.– mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Dynamiczny rozwój segmentu aut z napędem alternatywnym

W pierwszym kwartale 2017 roku najsilniej wzrósł popyt na minibusy (+112,4%), małe/średnie SUVy (+33,2% r/r), samochody segmentu E (+32% r/r) oraz motorowery (+25,6%).

  

Kolejny kwartał z rzędu obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój rynku aut z napędami alternatywnymi (nie licz?c napędu na gaz ziemny czy lpg) – w pierwszym kwartale 2017 roku liczba rejestracji wzrosła o 95,7% i wyniosła 4,9 tys. Od stycznia do marca tego roku sprzedano zatem prawie tyle samo aut z  napędem alternatywnym, co przez pierwsze dwa kwartały 2016 roku. Nadal zdecydowanie najpopularniejsze s? hybrydy, które odpowiadaj? za 95,7% nowych rejestracji w tej grupie. Słabsza była dynamika sprzedaży samochodów elektrycznych (w tym hybryd plug-in), których zarejestrowano o  5% więcej niż w  analogicznym okresie ubiegłego roku. Podobnie jak w poprzednich latach, w  I  kwartale 2017 roku najpopularniejszymi samochodami osobowymi były auta klasy C, których zarejestrowano 37,1 tys., co oznacza wzrost o 19% w stosunku do I kwartału 2016 roku –mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w Polsce.  

Spadki w segmentach samochodów ciężarowych, wzrosty na rynku naczep i przyczep

Przez pierwsze trzy miesi?ce br. zarejestrowano 14,6 tys. nowych samochodów dostawczych (o  DMC<=3,5t), czyli o 4,7% więcej niż przed rokiem. Rejestracje samochodów ciężarowych zmniejszyły się o 0,9% r/r, do poziomu 6,2 tys. sztuk. Za spadek odpowiadaj? przede wszystkim pojazdy o DMC>16t. Rynek nowych przyczep i naczep o masie całkowitej powyżej 3,5t wzrósł z kolei o 8,1% – w pierwszym kwartale zarejestrowano 6,3 tys. sztuk. O 7,2% wzrosła także liczba rejestracji nowych autobusów (DMC>3,5t), których od stycznia do marca zarejestrowano 0,5 tys. sztuk.

W I kwartale 2017 r. o 8,1%   wzrósł rynek nowych naczep i przyczep o masie całkowitej 3,5t. Zarejestrowano ł?cznie 6,3 tys. sztuk pojazdów. Jeszcze większe wzrosty odnotowaliśmy w segmencie naczep – 9,1%rdr. Te dobre wyniki uzyskane przez polsk? branżę to przede wszystkim zasługa stabilnej, bardzo dobrej kondycji całego sektora transportowego w naszym kraju. Rynek od wielu miesięcy utrzymuje bardzo wysoki wolumen sprzedaży. W segmencie naczep wszyscy liderzy rynku odnotowali poprawę wyników w porównaniu do ubiegłego roku.

  

Rośnie rynek motorowerów

W pierwszym kwartale 2017 roku zarejestrowano 2,9 tys. nowych motocykli, czyli o 21,3 % mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku.  

Pierwsze trzy miesi?ce tego roku przyniosły odbicie w kategorii motorowerów, których sprzedaż zwiększyła się o 25,6% w stosunku do I kwartału 2016 roku. Był to zarazem pierwszy kwartał, w którym odnotowano wzrost od 2014 roku, kiedy nast?piła zmiana w przepisach, pozwalaj?ca kierować motocyklem do 125 centymetrów sześciennych posiadaczom prawa jazdy kat. B, a także zmiana przepisów homologacyjnych. Jest to wynik jednak bardzo skromny wobec osi?gniętego w tym samym czasie w 2014, a nawet w 2015 roku. W minionym kwartale spadła za to liczba rejestracji motocykli, o  21,3% do poziomu 2,9 tys. sztuk. Wynik ten jednak jest wci?ż dobrym rezultatem szczególnie w  odniesieniu do okresu sprzed 2014 roku –mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.  

Dynamicznie rośnie produkcja w fabrykach ulokowanych w Polsce

W pierwszym kwartale 2017 roku odnotowano wzrost produkcji we wszystkich kategoriach – ogółem wyprodukowano w Polsce 202,5 tys. pojazdów samochodowych, aż o 7,3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najbardziej dynamicznie rosła produkcja autobusów – od stycznia do marca zjechało z taśm montażowych 1,4 tys. sztuk, o 36,1% więcej niż przed rokiem. Podobn? dynamik? charakteryzowała się produkcja samochodów dostawczych i ciężarowych, która wyniosła 43,1 tys. sztuk i była o 30% większa r/r. Nieco wolniej rosła produkcja aut osobowych – w tej kategorii zanotowano wzrost o 7,3% do 158,1 tys. sztuk.  

Dane za pierwszy kwartał 2017 roku s? bardzo optymistyczne i wskazuj?, że w całym roku możemy mieć najlepszy wynik w produkcji od kilku lat. Sytuacji tej sprzyja rosn?cy popyt na auta w Europie – od stycznia do marca zarejestrowano w Unii Europejskiej 4,1 mln aut, co oznacza wzrost o 8% w  stosunku do poprzedniego roku. Warto podkreślić, że pierwszy kwartał tego roku był najlepszym pierwszym kwartałem od 2011 roku – komentuje Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.  

Wzrost eksportu produktów motoryzacyjnych

Aktualne dane Eurostatu pozwalaj? także podsumować eksport motoryzacyjny z Polski w całym 2016 roku. Przez 12 miesięcy wyeksportowano produkty motoryzacyjne o  wartości 30,4 mld euro. Wartość eksportu pojazdów, przyczep i naczep wyniosła 10,9 mld euro (+11,4% r/r). Największy udział maj? jednak wci?ż podzespoły, części i akcesoria motoryzacyjne – w  ich przypadku wartość eksportu wzrosła do 19,5 mld euro (+7,5% r/r).  

Pełn? wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres biuroprasowe(@)kpmg.pl  oraz  anna.materzok(@)pzpm.org.pl.  

***

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q2/2017 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bież?cych trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.  

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszaj?c? oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na stronie pzpm.org.pl  

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
Jakub Faryś, e-mail: jakub.farys(@)pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602  475  701
Anna Materzok, e-mail: anna.materzok(@)pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608  666 124

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!