Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Banki chcą przyspieszyć swoje programy transformacji kosztowej

Zarządzanie kosztami w wyniku pandemii stało się jednym z kluczowych priorytetów dla banków na całym świecie. W globalnym badaniu KPMG nt. nowych imperatywów kosztów w bankach przeprowadzonym wśród ponad 200 członków kadry kierowniczej największych banków na świecie, zdecydowana większość respondentów stwierdziła, że zamierza zintensyfikować i przyspieszyć prowadzone programy transformacji kosztowej. Wynika to ze spadku rentowności banków na całym świecie.

Redukcja kosztów zyskała na znaczeniu

Wśród kluczowych narzędzi służących do redukcji kosztów respondenci z banków najczęściej wskazują cyfryzację (59% wskazań). Na drugim miejscu plasuje się redukcja zatrudnienia (52% wskazań) i transformacja dotychczasowych systemów IT (50% wskazań). Największe korzyści można osiągnąć poprzez automatyzację procesów i kompleksową cyfryzację w obszarze middle- i back-office, gdzie często nadal istnieje duże uzależnienie od nieefektywnych procesów wykonywanych w sposób manualny. Pozwala to również optymalizować zatrudnienie – redukcja pracochłonnych procesów opartych na dokumentach papierowych odciąża pracowników, którzy mogą skupić się na działaniach bardziej skoncentrowanych na kliencie. Jest to charakterystyczna cecha organizacji opartych na technologii cyfrowej, w które chcą się przekształcić banki poprzez wymianę i modernizację dotychczasowych platform IT.

Optymalizacja kosztów jest od wielu lat priorytetem dla większości banków. Jest to proces ciągły, który musi być elastyczny i ewoluować w czasie, w zależności od tego, jak zmieniają się warunki rynkowe, wymagania klientów i oczekiwania interesariuszy – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner w Dziale Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, KPMG w Polsce. 

Większość ankietowanych przedstawicieli banków (78% wskazań) wyraziła zadowolenie ze swoich wyników w zakresie optymalizacji kosztów w ciągu ostatnich 3 lat. Jednak na bardziej szczegółowym poziomie większość respondentów deklaruje umiarkowany lub ograniczony sukces w konkretnych obszarach, takich jak: cyfryzacja kluczowych funkcji, powiązanie mierników procesowych z kluczowymi wynikami klientów oraz eliminacja działań nie przynoszących wartości dodanej.

Banki powinny mieć jasność, jakie są główne bariery skutecznej i trwałej redukcji kosztów. Tylko wtedy będą w stanie podjąć skuteczne kroki w celu usunięcia przeszkód i poprawy osiąganych wyników. Z globalnego badania KPMG wynika, że banki identyfikują szereg kluczowych przeszkód, które często je powstrzymują – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO, KPMG w Polsce. 

Bariery są złożone i często wzajemnie powiązane. Zrozumienie i ustalenie priorytetów dla kluczowych dźwigni kosztowych, jasny obraz horyzontu czasowego w celu osiągnięcia korzyści oraz silnej „kultury kosztów” w banku są krytycznymi czynnikami sukcesu transformacji kosztowej. 

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl.

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG International pt. „New cost imperatives in banking. Gaining greater efficiency” analizuje czynniki sukcesu transformacji kosztowej w bankach, w tym priorytetyzację dźwigni kosztowych, jasny obraz docelowego modelu operacyjnego (ang. target operating model) i silną „kulturę kosztów”.

O KPMG:

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 146 rajach i zatrudnia ponad 227 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!