Aktualności firm stowarzyszonych

BALAJCZA Specialized Translations Partnerem Konferencji „Investing In Poland 2014”

<p style="text-align: justify;">Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż BALAJCZA Specialized Translations jest Partnerem Konferencji „Investing In Poland 2014”, która ma się odbyć w dniu 17 września 2013 (wtorek) w Warszawie. BALAJCZA będzie obsługiwać to wydarzenie pod kątem usługi tłumaczenia symultanicznego.</p>

>

Informacje na temat konferencji:

3 września, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, została zaprezentowana pi?ta edycja rocznika Investing In Poland – przewodnik po Polsce dla inwestorów z kraju i zagranicy. 17 września w Warszawie, w restauracji Villa Foksal, odbędzie się konferencja merytoryczna Investing In Poland 2014, która oprócz prezentacji klimatu inwestycyjnego i potencjału poszczególnych regionów – dotyczyć będzie także praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, maj?c na celu ułatwienie zagranicznym przedsiębiorcom aklimatyzację na polskim rynku.

Tematyka tegorocznej konferencji:

1. Inwestowanie w Polsce – jak zmienia się krajobraz inwestycyjny? Co należy zmienić aby przyci?gn?ć inwestorów? Nowe metody pozyskania inwestycji zagranicznych.

Wśród panelistów m.in. Sławomir Majman (PAIiIZ), Jacek Socha (PwC), Tomasz Sadzyński (Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna)

2. Outsourcing – jeden z największych trendów gospodarczych w Polsce. Czy Polska staje się europejsk? potęg? outsourcingu? Czy dzięki temu stajemy się krajem bardziej innowacyjnym?

Wśród panelistów m.in. Mieczysław Budzik (Impel), Iwona Chojnowska-Haponik (PAIiIZ), Joanna Mroczek (CBRE)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!