Aktualności firm stowarzyszonych

BALAJCZA Partnerem "43. Światowy Kongres Dyrektorów Finansowych IAFEI"

<p style="text-align: justify;">Jest nam miło poinformować, że BALAJCZA była Partnerem "43. Światowy Kongres Dyrektorów Finansowych IAFEI" (43. IAFEI World Congress), który odbyło się w Warszawie w dniach 16-17 października.</p>

>

43. Światowy Kongres Dyrektorów Finansowych IAFEI (43. IAFEI World Congress) w Warszawie jest największym tego typu wydarzeniem organizowanym dla Dyrektorów Finansowych w Polsce. Kongres był organizowany przez Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych FINEXA oraz wydawcę pisma CFO Insight. To było wspaniała możliwość dla polskich CFO średnich i dużych spółek na pogłębienie wiedzy odnośnie finansów korporacyjnych i zarz?dczych w Polsce i na świecie, jak również nawi?zanie kontaktów z uczestnikami tego międzynarodowego kongresu.
  

BALAJCZA obsługiwała to wydarzenie pod k?tem usługi tłumaczenia symultanicznego i dostarczyła wszystkie niezbędne sprzęty do wykonania tej usługi.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!