Aktualności firm stowarzyszonych

BALAJCZA jest partnerem konferencji „XII Warsaw International Banking Summit" oraz „VIII Insurance Forum"

<p style="text-align: justify;"><a name="_GoBack"></a> <span style="color: #000000;">Jest nam miło poinformować, że BALAJCZA jest partnerem konferencji „XII Warsaw International Banking Summit" oraz „VIII Insurance Forum", które odbędą się 5-6 października 2016 roku w Warszawie. BALAJCZA obsługuje te ważne wydarzenia kompleksowo, zapewniając tłumaczy konferencyjnych jak i niezbędny sprzęt do tłumaczeń symultanicznych. </span></p>

>

XII Warsaw International Banking Summit to już dwunasta edycja cyklicznej, prestiżowej konferencji Banking Forum. Jest to wydarzenie, w którym od pocz?tku udział bior? kluczowe osobistości funkcjonuj?ce w sektorze bankowym i ci, którzy tworz? uwarunkowania dla sektora (przedstawicieli administracji centralnej, regulatora) oraz dostawców rozwi?zań i firmy współpracuj?ce z bankami. Celem Forum jest zgromadzenie wszystkich kluczowych osób maj?cych wpływ na rozwój sektora bankowego, umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia zachodz?cych zmian, jak też zacieśnienie kontaktów pomiędzy dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz nawi?zania nowych kontaktów z potencjalnymi partnerami.

VIII Insurance Forum to prestiżowe spotkanie liderów branży ubezpieczeniowej, miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji o przyszłości rynku ubezpieczeniowego. Jest to wydarzenie przeznaczone nie tylko dla stricte ubezpieczeniowców, ale dla wszystkich zainteresowanych tym, co się dzieje i może się dziać w przyszłości w branży usług finansowych. Siedem poprzednich edycji sprawiło, że Forum na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń dla kluczowych uczestników sektora i stanowi doskonał? okazję do dalszych dyskusji dotycz?cych najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań stoj?cych przed branż? ubezpieczeniow?.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!