Partnerzy

Badanie klimatu inwestycyjnego w Polsce

<p style="text-align: justify;">Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału badaniu klimatu inwestycyjnego w Polsce. Interesują nas opinie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym dotyczące szerokiego spektrum czynników mających wpływ na warunki rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju.</p>

>

Badanie jest anonimowe i prowadzone w trybie on-line, dzięki czemu odpowiedzi napływaj? bezpośrednio do bazy. Ankietę będzie można wypełnić do 31. października 2016 r. Wyniki badania zostan? opracowane w październiku i listopadzie 2016 r. i zaprezentowane podczas konferencji prasowej w IV kwartale 2016 r. Badanie jest realizowane przez Polsk? Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z firm? doradcz? Grant Thornton oraz globalnym bankiem HSBC.  

Poufność Państwa danych  

Pragniemy zapewnić, że udzielone przez Państwa informacje pozostan? całkowicie poufne. Wyniki badania posłuż? wył?cznie stworzeniu raportu zawieraj?cego zbiorcze zestawienia statystyczne. W żadnym miejscu tego raportu nie pojawi? się nazwy firm ani osób, do których została skierowana ankieta.  

Jeśli chcecie Państwo wzi?ć udział w badaniu proszę klikn?ć tutaj:  http://www3.paiz.gov.pl/climate/?lang=en  

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
+48 22 334 99 43

lub e-mail na adres  marcin.boron(@)paiz.gov.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!