Partnerzy

Badanie klimatu inwestycyjnego w Polsce w 2013 r.

<p style="text-align: justify;">Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przystępuje do realizacji kolejnej edycji badania klimatu inwestycyjnego w Polsce w oparciu o opinie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym działających w Polsce. Państwa głos dotyczący warunków prowadzenia działalności i czynników mających wpływ na atrakcyjność Polski jest dla nas szczególnie ważny.</p>

>

Badanie jest anonimowe i prowadzone w trybie ankiety on-line. Dane zostan? opracowane przez niezależn? profesjonaln? firmę badawcz? i przedstawione na konferencji prasowej w formie raportu. Badanie jest szans? dla Państwa na podzielenie się swoimi uwagami dotycz?cymi warunków działalności gospodarczej w Polsce.

Zwracamy się z serdeczn? prośb? o wzięcie udziału w tym badaniu i wypełnieniu ankiety znajduj?cej się pod linkiem www.paiz.gov.pl/klimat. Będziemy wdzięczni za wypełnienie przez Państwa naszego kwestionariusza najpóźniej do 20 września 2013 r.

W razie pytań do Państwa dyspozycji jest Pani Agnieszka Garbacz (agnieszka.garbacz(@)paiz.gov.pl, +48 22 334 99 80).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!