Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Badanie: Kapitał Ludzki – Globalne Trendy 2019

<p style="text-align: justify;"><strong>Zapraszamy członków kadry zarządzającej, liderów biznesowych i specjalistów ds. zasobów ludzkich do wzięcia udziału w naszym badaniu</strong>. Już siedem lat badamy światowe trendy dotyczące kapitału ludzkiego, a Państwa udział z pewnością wzbogaci i doda autentyczności największemu i najdłużej prowadzonemu badaniu tego typu.</p>

>

W ubiegłym roku przewodnim tematem był „Czas odpowiedzialnych firm” i zwiększaj?ca się potrzeba, by aktywnie słuchać i odpowiadać na potrzeby wszystkich stron zainteresowanych w ekosystemie firmy: pracowników, klientów, udziałowców, partnerów biznesowych i społeczeństwa. Tegoroczne badanie  Kapitał Ludzki – Globalne Trendy  to szansa na podzielenie się swoj? perspektyw? i nadanie toru dyskusji o zmianach w zatrudnieniu, miejscu pracy, a także w naturze samej pracy.

Ponad 11 tysięcy respondentów ze 124 krajów wzięło udział w ankiecie Globalne Trendy 2018. By pomóc zrozumieć wyzwania i trendy zwi?zane z kapitałem ludzkim,  prosimy o wzięcie udziału w badaniu do 30 listopada 2018.

Wypełnij ankietę

Szczegóły badania

Badanie  Deloitte Kapitał Ludzki – Globalne Trendy 2019  składa się z listy potencjalnie istotnych tematów wyselekcjonowanych przez nasz globalny zespół ds. Kapitału Ludzkiego. Pytamy o to, jak ważne s? one dla Państwa firmy, o gotowość do zmierzenia się z nimi oraz możliwości i plany dotycz?ce kwestii priorytetowych.Zgodnie z nasz? polityk?, wszystkie odpowiedzi maj? charakter ściśle poufny i nie pozwol? na bezpośredni? identyfikację respondenta ani reprezentowanej przez niego firmy.

Pierwszeństwo w dostępie do wyników badania

Dziękujemy za podzielenie się swoj? wiedz? i spostrzeżeniami. Uczestnicy badania jako jedni z pierwszych otrzymaj? raport Globalne Trendy 2019 oparty o wyniki badania, które pomogli współtworzyć.

Pomoc oraz pytania

Jeżeli nie mog? Państwo uzyskać dostępu do badania lub maj? dodatkowe pytania, prosimy o  kontakt.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!