Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Badanie: Kapitał Ludzki – Globalne Trendy 2019

<p style="text-align: justify;"><strong>Zapraszamy członków kadry zarządzającej, liderów biznesowych i specjalistów ds. zasobów ludzkich do wzięcia udziału w naszym badaniu</strong>. Już siedem lat badamy światowe trendy dotyczące kapitału ludzkiego, a Państwa udział z pewnością wzbogaci i doda autentyczności największemu i najdłużej prowadzonemu badaniu tego typu.</p>

>

W ubiegłym roku przewodnim tematem był „Czas odpowiedzialnych firm” i zwiększaj?ca się potrzeba, by aktywnie słuchać i odpowiadać na potrzeby wszystkich stron zainteresowanych w ekosystemie firmy: pracowników, klientów, udziałowców, partnerów biznesowych i społeczeństwa. Tegoroczne badanie  Kapitał Ludzki – Globalne Trendy  to szansa na podzielenie się swoj? perspektyw? i nadanie toru dyskusji o zmianach w zatrudnieniu, miejscu pracy, a także w naturze samej pracy.

Ponad 11 tysięcy respondentów ze 124 krajów wzięło udział w ankiecie Globalne Trendy 2018. By pomóc zrozumieć wyzwania i trendy zwi?zane z kapitałem ludzkim,  prosimy o wzięcie udziału w badaniu do 30 listopada 2018.

Wypełnij ankietę

Szczegóły badania

Badanie  Deloitte Kapitał Ludzki – Globalne Trendy 2019  składa się z listy potencjalnie istotnych tematów wyselekcjonowanych przez nasz globalny zespół ds. Kapitału Ludzkiego. Pytamy o to, jak ważne s? one dla Państwa firmy, o gotowość do zmierzenia się z nimi oraz możliwości i plany dotycz?ce kwestii priorytetowych.Zgodnie z nasz? polityk?, wszystkie odpowiedzi maj? charakter ściśle poufny i nie pozwol? na bezpośredni? identyfikację respondenta ani reprezentowanej przez niego firmy.

Pierwszeństwo w dostępie do wyników badania

Dziękujemy za podzielenie się swoj? wiedz? i spostrzeżeniami. Uczestnicy badania jako jedni z pierwszych otrzymaj? raport Globalne Trendy 2019 oparty o wyniki badania, które pomogli współtworzyć.

Pomoc oraz pytania

Jeżeli nie mog? Państwo uzyskać dostępu do badania lub maj? dodatkowe pytania, prosimy o  kontakt.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności Rödl & Partner

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Co...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!