Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Awanse w warszawskim biurze Gide

Warszawa, 25 kwietnia 2023 r.

 

Wiosna to czas zmian w warszawskim zespole Gide. Wraz z początkiem kwietnia czterech prawników kancelarii - Marta Karmińska, dr Piotr Brzeziński, Mateusz Gronau i dr Dawid Van Kędzierski - otrzymało awanse na stanowiska counsela lub of counsela.

Nowo mianowani counsele i of counsele to eksperci z wieloletnim doświadczeniem, zaangażowani w kluczowe krajowe i transgraniczne projekty dla polskich i zagranicznych klientów kancelarii.

- Awanse Marty, Piotra, Mateusza i Dawida stanowią dowód uznania dla ich kwalifikacji oraz wkładu w budowanie kancelarii. Są oni nie tylko doskonałymi ekspertami w swoich dziedzinach, ale również świetnymi menadżerami, rozumiejącymi realia rynkowe i potrzeby naszych klientów. Cieszymy się widząc, jak nasz zespół rozwija się i wzmacnia, co przekłada się na jeszcze wyższą jakość świadczonych przez nas usług - mówi Paweł Grześkowiak, partner i wspólnik warszawskiego biura Gide.

Marta Karmińska otrzymała awans na stanowisko of counsela. Jest radcą prawnym, doradcą podatkowym oraz członkiem zespołów bankowości i finansów i private equity / venture capital warszawskiego biura Gide. Specjalizuje się w transakcjach z zakresu finansowania zabezpieczonego i niezabezpieczonego, w tym finansowaniach konsorcjalnych, transgranicznych, strukturyzowanych, LBO oraz finansowaniach nieruchomości komercyjnych i transakcji LBO, zarówno po stronie kredytodawców jak i kredytobiorców. Doradza również przy transakcjach leasingu nieruchomości, transakcjach typu buy-sell-back oraz przy sporządzaniu standardowej dokumentacji kredytowej dla banków.

Ma bogate doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć, transakcjach private equity, venture capital oraz restrukturyzacji i podziału przedsiębiorstw. Doradzała funduszom private equity, funduszom seed i venture capital przy realizacji inwestycji oraz wyjść z inwestycji, a także licznym inwestorom branżowym. Uczestniczyła również wielokrotnie w negocjowaniu porozumień akcjonariuszy oraz umów joint-venture.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Dr Piotr Brzeziński otrzymał awans na stanowisko counsela. Jest radcą prawnym i członkiem zespołów postępowań sądowych i arbitrażowych, zamówień publicznych, projektów infrastrukturalnych oraz ochrony danych osobowych warszawskiego biura Gide.

Doradza na rynkach regulowanych, w szczególności na rynku zbrojeniowym, petrochemicznym, gazowym, pocztowym, transportowym. Reprezentuje zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Od 16 lat wykłada prawo umów handlowych w Katedrze Prawa Gospodarczego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest autorem licznych publikacji fachowych na temat zagadnień związanych z umowami handlowymi, m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie Prawa Handlowego, Państwie i Prawie, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego. Jest doktorem nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Mateusz Gronau otrzymał awans na stanowisko counsela. Jest adwokatem i członkiem zespołu bankowości i finansów warszawskiego biura Gide.

Specjalizuje się w transakcjach finansowania zabezpieczonego i strukturyzowanego oraz umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Posiada doświadczenie związane z zagadnieniami prawa ubezpieczeniowego, fuzji i przejęć, prawa spółek oraz prawa handlowego.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego. Jest autorem licznych artykułów dotyczących prawa spółek i prawa handlowego.

Mateusz został rekomendowany jako „Rising Star” w kategorii bankowości i finansów w prestiżowych rankingach prawniczych Chambers oraz The Legal 500.

Dr Dawid Van Kędzierski otrzymał awans na stanowisko counsela. Jest radcą prawnym i członkiem zespołów rynków kapitałowych, prawa spółek oraz private equity / venture capital warszawskiego biura Gide.

Specjalizuje się w transakcjach na publicznych i prywatnych rynkach fuzji i przejęć oraz w prawie giełdowym. Uczestniczył w projektach na rzecz inwestorów strategicznych oraz funduszy private equity i venture capital w związku z realizacją inwestycji oraz sprzedaży spółek portfelowych.

Reprezentował emitentów i instytucje finansowe w związku z publicznymi i prywatnymi ofertami papierów wartościowych, w tym akcji, obligacji i warrantów subskrypcyjnych. Doradza w sprawach regulacji rynków finansowych (MAR, CRR, AIFMD, AML, MiFID oraz sankcje ekonomiczne). Doradza również emitentom w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych na giełdzie. Posiada także doświadczenie w zakresie finansowania, refinansowania oraz restrukturyzacji zobowiązań spółek znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego (British Law Centre) na Uniwersytecie Warszawskim, zorganizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. W 2019 r. obronił pracę doktorską dotyczącą wykupów i rekapitalizacji lewarowanych i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz autorem publikacji na temat spółek kapitałowych w mediach ogólnopolskich i wydawnictwach specjalistycznych.

 


Kancelaria Gide w Polsce

Kancelaria Gide doradza wiodącym polskim i międzynarodowym firmom w zakresie prawa gospodarczego, w tym takich dziedzinach jak transakcje fuzji i przejęć, prawo spółek, transakcje private equity / venture capital, bankowość i finanse, rynki kapitałowe, prawo energetyczne, projekty infrastrukturalne i prawo publiczne,  prawo nieruchomości, rozwiązywanie sporów sądowych i arbitraż, prawo podatkowe, prawo własności intelektualnej, prawo pracy oraz prawo konkurencji i dystrybucji. Prawnicy kancelarii są regularnie rekomendowani przez polskie i międzynarodowe rankingi i informatory prawnicze - Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500 i IFLR 1000. www.gide.com.

 

Kontakt dla mediów Gide

Hanna Markiewicz

PR & Marketing Specialist

tel. +48 22 344 00 39

hanna.markiewicz@gide.com

Julia Wójcik

PR & Marketing Specialist

+48 510 070 292

julia.wojcik@gide.com

dr Piotr Brzeziński

dr Dawid Van Kędzierski

Marta Karmińska

Mateusz Gronau

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!