Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Awanse partnerskie w KPMG – 18 liderek i liderów wzmocni rozwój firmy

Grono Partnerów KPMG w Polsce powiększyło się o 18 doświadczonych profesjonalistów w Departamentach: Audytu, Financial Services, Doradztwa Podatkowego, Deal Advisory oraz Business Advisory. Nominacje partnerskie odzwierciedlają dynamicznie rosnący zakres oferowanych usług we wszystkich liniach biznesowych oraz są wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju KPMG. 

 

Nowi Partnerzy KPMG w Polsce to eksperci z wieloletnim doświadczeniem, specjalistyczną wiedzą merytoryczną i licznymi sukcesami projektowymi w pracy na rzecz klientów ze wszystkich sektorów gospodarki.  

 

Nominacje partnerskie są naturalną konsekwencją dynamicznego rozwoju KPMG w Polsce, naszych ambitnych planów i wynikają z realizacji strategii ciągłego poszerzania multidyscyplinarnej oferty dla naszych klientów. Gratuluję wszystkim nowym Parterom ich awansów i dziękuję za dotychczasowy wkład w rozwój KPMG. Różnorodność i połączenie wszechstronnych kompetencji nowych Partnerów KPMG stanowi istotne wzmocnienie naszej firmy. W KPMG priorytetowo traktujemy wiedzę naszych pracowników oraz ich ciągły rozwój i podnoszenie kompetencji, dzięki którym mogą świadczyć usługi na najwyższym poziomie i wnosić realną wartość w budowanie przewagi konkurencyjnej naszych klientów – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce. 

 

Partnerami w Departamencie Audytu zostali: Karolina Graś, Jarosław Kawalec oraz Bartłomiej Lachowicz. Na stanowisko Partner Associate w tym dziale awansowali: Anna Burian-Szywacz, Mateusz Fabijanowski, Wojciech Wróbel, Łukasz Ziąbkowski i Marcin Kawa. Nominację na stanowisko Partner Associate w Departamencie Financial Services otrzymał Tadeusz de Ville (audyt instytucji finansowych). W Departamencie Doradztwa Podatkowego na stanowisko Partnera awansowali: Wojciech Kotłowski oraz Krzysztof Szwaja, natomiast Partnerem Associate zostali: Małgorzata Gleń (Tax M&A), Natalia Markowska (usługi księgowe i administracja płacowo-kadrowa) oraz Łukasz Piwowarczyk. Iwona Sprycha (Forensic, HR Advisory & Change Management) została awansowana na stanowisko Partnera w Departamencie Deal Advisory, a Adam Popłonkowski (finansowanie i restrukturyzacja) oraz Tomasz Regulski (wyceny) na stanowisko Partner Associate w tym samym dziale. Z kolei w Departamencie Business Advisory Partnerem Associate została Justyna Wysocka-Golec (zmiany klimatyczne, energia i dekarbonizacja). 

 

ZOBACZ NA STRONIE KPMG

 

**** 

O KPMG: 

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 143 krajach i zatrudnia ponad 265 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 2100 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl

 

**** 

Kontakt dla mediów: 

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582 

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676 

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski(@)kpmg.pl, tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308  

 

 

**** 

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład sieci KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., KPMG Law Bajno Stopyra spółka komandytowa, KPMG Restructuring Sp. z o. o.). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu Biura Prasowego KPMG z rzedstawicielami mediów, w tym nawiązanie z Panem/Panią kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w Polityce Prywatności KPMG w sekcji "Przedstawiciele mediów". Document Classification: KPMG Public. 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!