Aktualności firm stowarzyszonych

Awanse na stanowisko Associate i Associate Director w Cushman & Wakefield

<p style="text-align: justify;">W maju br. w polskim oddziale międzynarodowej firmy doradczej Cushman &amp; Wakefield tytuły Associate lub Associate Director otrzymało ośmiu pracowników reprezentujących działy Marketingu, Powierzchni Handlowych, Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych oraz Zarządzania Nieruchomościami.</p>

>

- Pragnę jeszcze raz pogratulować wszystkim, którzy otrzymali nominacje na stanowisko Associate lub Associate Director. Przyznane tytuły to potwierdzenie profesjonalnej wiedzy oraz udanej współpracy z  klientami. To niezwykle istotne, aby zatrzymać w firmie utalentowane osoby, które swoim zaangażowaniem daj? przykład innym – mówi Kinga Bloch, Dyrektor ds. personalnych, Cushman & Wakefield w Polsce.

Marta Bakier-Derda otrzymała tytuł Associate. Marta doł?czyła do Cushman & Wakefield w 2012 roku. Pocz?tkowo zajmowała się kontrol? procesów finansowych w zespole obsługuj?cym portfel CBRE GI. Obecnie zarz?dza zespołem doświadczonych analityków finansowych, odpowiedzialnych za kontrolę kosztów utrzymania nieruchomości w dziale Asset Services. W zakresie kompetencji zespołu jest również przygotowanie złożonych analiz i raportów finansowych na potrzeby klientów działu Asset Services. Marta posiada 13-letnie doświadczenie zawodowe, z czego pięć lat w branży real estate. Przed rozpoczęciem pracy w  Cushman & Wakefield zajmowała się analiz? i optymalizacj? procesów biznesowych. Pracowała przy wdrożeniach systemów informatycznych klasy ERP i narzędzi Business Intelligence w kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych firmach. Jest absolwentk? Politechniki Białostockiej, na Wydziałach  Zarz?dzanie i  Marketing oraz Informatyka. Marta jest członkiem stowarzyszonym (Affiliate) międzynarodowej organizacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Katarzyna Bojanowicz otrzymała tytuł Associate. Katarzyna jest Starszym Negocjatorem w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych firmy Cushman & Wakefield w Polsce. Jest odpowiedzialna za wynajem powierzchni magazynowej oraz doradztwo dla klientów z Warszawy i Polski Centralnej. Katarzyna pracowała jako konsultant do spraw nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Podczas studiów zdobywała doświadczenie zawodowe w działach marketingu i sprzedaży w firmie Zbyszko. Katarzyna jest absolwentk? Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarz?dzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wojciech Dachniewski otrzymał tytuł Associate. Wojciech to Starszy Negocjator w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych firmy Cushman & Wakefield w Polsce. Jest odpowiedzialny za wynajem powierzchni magazynowych i przemysłowych, utrzymywanie kontaktów z deweloperami i najemcami, doradztwo dla klientów oraz nadzór nad prowadzonymi projektami z Polski Południowej. Kluczowe rynki lokalne stanowi? Górny i Dolny Śl?sk, Kraków, Rzeszów. Wojciech zdobył doświadczenie zawodowe pracuj?c m.in. w agencji nieruchomości Polanowscy Sp. z o.o. jako asystent do spraw nieruchomości. Wcześniej pracował dla W-Fono Sp. z o.o. jako dyrektor. Wojciech to absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i  Zarz?dzania im. Leona Koźmińskiego, na której ukończył również studia podyplomowe. Jest także dyplomowanym Specjalist? Komercyjnych Inwestycji CCIM.

Aneta Krutkowska otrzymała tytuł Associate. Aneta jest Kierownikiem Zespołu Księgowości Korporacyjnej z  19-letnim doświadczeniem w księgowości, w tym 12 lat w DTZ/Cushman & Wakefield. Od sierpnia 2011 roku kieruje Zespołem Księgowości Korporacyjnej w dziale Asset Services w Polsce, jednocześnie pełni funkcję Głównej Księgowej. Aneta posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniaj?c? do usługowego prowadzenia ksi?g, w chwili obecnej zarz?dza pięcioosobowym zespołem. Jej profesjonalizm i zaangażowanie potwierdzone s? przez pozytywne opinie klientów i zewnętrznych audytorów. Aneta jest absolwentk? Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

Karolina Samczyńska-Fiślak otrzymała tytuł Associate Director w Dziale Marketingu. Karolina posiada ośmioletnie doświadczenie w zakresie marketingu na rynku nieruchomości komercyjnych. Jest odpowiedzialna za zarz?dzanie procesem ofertowania, jego rozwój oraz za przygotowanie strategii sprzedażowych w tym procesie. Poprzez aktywne doradztwo oraz działania marketingowe z powodzeniem wspiera procesy biznesowe firmy ukierunkowane na kreowanie wartości dla klienta, jednocześnie wzmacniaj?c wizerunek firmy Cushman & Wakefield. Karolina jest aktywnie zaangażowana w pracę zespołu transakcyjnego, współtworzy kampanie marketingowe przy największych transakcjach inwestycyjnych w Polsce. Karolina to absolwentka Politechniki Warszawskiej. Ukończyła również studia podyplomowe w  Szkole Głównej Handlowej.

Marta Słysz otrzymała tytuł Associate. Marta doł?czyła do firmy Cushman & Wakefield w 2014 roku. Obecnie pracuje na stanowisku Starszego Konsultanta w Dziale Powierzchni Handlowych. Posiada 10-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych, działaj?c po stronie agencji oraz dewelopera. Doświadczenie zdobyła pracuj?c w firmie Carrefour, gdzie pełniła stanowisko Head of Commercialization, DTZ i Metro Properties. Posiada doświadczenie w najmie zarówno nowo budowanych galerii handlowych, jak i  istniej?cych obiektów oraz w przygotowaniu koncepcji tenant mix i założeń czynszowych dla nowych galerii handlowych i dla obiektów będ?cych przedmiotem rekomercjalizacji. Jej głównymi klientami s?  m.in. GTC S.A. i Pradera. Marta posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 15614.

Justyna Wrona otrzymała tytuł Associate. Justyna posiada doświadczenie w branży nieruchomości handlowych, biurowych i magazynowych. W firmie Cushman & Wakefield (wcześniej w DTZ) pracuje od października 2013 r., a od 2015 r. pełni rolę Managera ds. Portfela Nieruchomości w dziale Zarz?dzania Nieruchomościami, kieruje zespołem odpowiedzialnym za zarz?dzanie trzema centrami handlowymi, trzema biurowcami oraz parkiem logistycznym. Justyna jest licencjonowanym zarz?dc? nieruchomości, a także absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dodatkowo ukończyła podyplomowe studia na kierunku Wycena nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.

Sylwia Wiszowata-Łazarz otrzymała tytuł Associate. Sylwia ma ponad 18-letnie doświadczenie w marketingu i  PR, w tym 11-letni staż w marketingu dla centrów handlowych i obiektów biurowych. Jest licencjonowanym Zarz?dc? Nieruchomości oraz Certyfikowanym Trenerem Biznesu i Coachem. Przygotowała i wdrożyła kampanie marketingowe dla ponad 70 centrów handlowych w Polsce oraz realizowała działania marketingowe dla kilkunastu obiektów biurowych. Ma doświadczenie we wprowadzaniu nowych obiektów na rynek, kreowaniu strategii marketingowej oraz pozycjonowaniu i rebrandingu centrów handlowych i budynków biurowych na trudniejszych, lokalnych rynkach. Sylwia ma szerok? wiedzę dotycz?c? zmieniaj?cych się trendów konsumenckich. Do jej zadań należy zarz?dzanie relacjami z najemcami zarówno w budynkach handlowych, jak i  biurowych. Sylwia jest również wewnętrznym trenerem realizuj?cym szkolenia biznesowe dla najemców w  zarz?dzanych centrach.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!