Aktualności firm stowarzyszonych

Awanse na stanowisko Associate i Associate Director w Cushman & Wakefield

<p style="text-align: justify;">W maju br. w polskim oddziale międzynarodowej firmy doradczej Cushman &amp; Wakefield tytuły Associate lub Associate Director otrzymało ośmiu pracowników reprezentujących działy Marketingu, Powierzchni Handlowych, Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych oraz Zarządzania Nieruchomościami.</p>

>

- Pragnę jeszcze raz pogratulować wszystkim, którzy otrzymali nominacje na stanowisko Associate lub Associate Director. Przyznane tytuły to potwierdzenie profesjonalnej wiedzy oraz udanej współpracy z  klientami. To niezwykle istotne, aby zatrzymać w firmie utalentowane osoby, które swoim zaangażowaniem daj? przykład innym – mówi Kinga Bloch, Dyrektor ds. personalnych, Cushman & Wakefield w Polsce.

Marta Bakier-Derda otrzymała tytuł Associate. Marta doł?czyła do Cushman & Wakefield w 2012 roku. Pocz?tkowo zajmowała się kontrol? procesów finansowych w zespole obsługuj?cym portfel CBRE GI. Obecnie zarz?dza zespołem doświadczonych analityków finansowych, odpowiedzialnych za kontrolę kosztów utrzymania nieruchomości w dziale Asset Services. W zakresie kompetencji zespołu jest również przygotowanie złożonych analiz i raportów finansowych na potrzeby klientów działu Asset Services. Marta posiada 13-letnie doświadczenie zawodowe, z czego pięć lat w branży real estate. Przed rozpoczęciem pracy w  Cushman & Wakefield zajmowała się analiz? i optymalizacj? procesów biznesowych. Pracowała przy wdrożeniach systemów informatycznych klasy ERP i narzędzi Business Intelligence w kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych firmach. Jest absolwentk? Politechniki Białostockiej, na Wydziałach  Zarz?dzanie i  Marketing oraz Informatyka. Marta jest członkiem stowarzyszonym (Affiliate) międzynarodowej organizacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Katarzyna Bojanowicz otrzymała tytuł Associate. Katarzyna jest Starszym Negocjatorem w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych firmy Cushman & Wakefield w Polsce. Jest odpowiedzialna za wynajem powierzchni magazynowej oraz doradztwo dla klientów z Warszawy i Polski Centralnej. Katarzyna pracowała jako konsultant do spraw nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Podczas studiów zdobywała doświadczenie zawodowe w działach marketingu i sprzedaży w firmie Zbyszko. Katarzyna jest absolwentk? Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarz?dzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wojciech Dachniewski otrzymał tytuł Associate. Wojciech to Starszy Negocjator w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych firmy Cushman & Wakefield w Polsce. Jest odpowiedzialny za wynajem powierzchni magazynowych i przemysłowych, utrzymywanie kontaktów z deweloperami i najemcami, doradztwo dla klientów oraz nadzór nad prowadzonymi projektami z Polski Południowej. Kluczowe rynki lokalne stanowi? Górny i Dolny Śl?sk, Kraków, Rzeszów. Wojciech zdobył doświadczenie zawodowe pracuj?c m.in. w agencji nieruchomości Polanowscy Sp. z o.o. jako asystent do spraw nieruchomości. Wcześniej pracował dla W-Fono Sp. z o.o. jako dyrektor. Wojciech to absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i  Zarz?dzania im. Leona Koźmińskiego, na której ukończył również studia podyplomowe. Jest także dyplomowanym Specjalist? Komercyjnych Inwestycji CCIM.

Aneta Krutkowska otrzymała tytuł Associate. Aneta jest Kierownikiem Zespołu Księgowości Korporacyjnej z  19-letnim doświadczeniem w księgowości, w tym 12 lat w DTZ/Cushman & Wakefield. Od sierpnia 2011 roku kieruje Zespołem Księgowości Korporacyjnej w dziale Asset Services w Polsce, jednocześnie pełni funkcję Głównej Księgowej. Aneta posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniaj?c? do usługowego prowadzenia ksi?g, w chwili obecnej zarz?dza pięcioosobowym zespołem. Jej profesjonalizm i zaangażowanie potwierdzone s? przez pozytywne opinie klientów i zewnętrznych audytorów. Aneta jest absolwentk? Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

Karolina Samczyńska-Fiślak otrzymała tytuł Associate Director w Dziale Marketingu. Karolina posiada ośmioletnie doświadczenie w zakresie marketingu na rynku nieruchomości komercyjnych. Jest odpowiedzialna za zarz?dzanie procesem ofertowania, jego rozwój oraz za przygotowanie strategii sprzedażowych w tym procesie. Poprzez aktywne doradztwo oraz działania marketingowe z powodzeniem wspiera procesy biznesowe firmy ukierunkowane na kreowanie wartości dla klienta, jednocześnie wzmacniaj?c wizerunek firmy Cushman & Wakefield. Karolina jest aktywnie zaangażowana w pracę zespołu transakcyjnego, współtworzy kampanie marketingowe przy największych transakcjach inwestycyjnych w Polsce. Karolina to absolwentka Politechniki Warszawskiej. Ukończyła również studia podyplomowe w  Szkole Głównej Handlowej.

Marta Słysz otrzymała tytuł Associate. Marta doł?czyła do firmy Cushman & Wakefield w 2014 roku. Obecnie pracuje na stanowisku Starszego Konsultanta w Dziale Powierzchni Handlowych. Posiada 10-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych, działaj?c po stronie agencji oraz dewelopera. Doświadczenie zdobyła pracuj?c w firmie Carrefour, gdzie pełniła stanowisko Head of Commercialization, DTZ i Metro Properties. Posiada doświadczenie w najmie zarówno nowo budowanych galerii handlowych, jak i  istniej?cych obiektów oraz w przygotowaniu koncepcji tenant mix i założeń czynszowych dla nowych galerii handlowych i dla obiektów będ?cych przedmiotem rekomercjalizacji. Jej głównymi klientami s?  m.in. GTC S.A. i Pradera. Marta posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 15614.

Justyna Wrona otrzymała tytuł Associate. Justyna posiada doświadczenie w branży nieruchomości handlowych, biurowych i magazynowych. W firmie Cushman & Wakefield (wcześniej w DTZ) pracuje od października 2013 r., a od 2015 r. pełni rolę Managera ds. Portfela Nieruchomości w dziale Zarz?dzania Nieruchomościami, kieruje zespołem odpowiedzialnym za zarz?dzanie trzema centrami handlowymi, trzema biurowcami oraz parkiem logistycznym. Justyna jest licencjonowanym zarz?dc? nieruchomości, a także absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dodatkowo ukończyła podyplomowe studia na kierunku Wycena nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.

Sylwia Wiszowata-Łazarz otrzymała tytuł Associate. Sylwia ma ponad 18-letnie doświadczenie w marketingu i  PR, w tym 11-letni staż w marketingu dla centrów handlowych i obiektów biurowych. Jest licencjonowanym Zarz?dc? Nieruchomości oraz Certyfikowanym Trenerem Biznesu i Coachem. Przygotowała i wdrożyła kampanie marketingowe dla ponad 70 centrów handlowych w Polsce oraz realizowała działania marketingowe dla kilkunastu obiektów biurowych. Ma doświadczenie we wprowadzaniu nowych obiektów na rynek, kreowaniu strategii marketingowej oraz pozycjonowaniu i rebrandingu centrów handlowych i budynków biurowych na trudniejszych, lokalnych rynkach. Sylwia ma szerok? wiedzę dotycz?c? zmieniaj?cych się trendów konsumenckich. Do jej zadań należy zarz?dzanie relacjami z najemcami zarówno w budynkach handlowych, jak i  biurowych. Sylwia jest również wewnętrznym trenerem realizuj?cym szkolenia biznesowe dla najemców w  zarz?dzanych centrach.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności Rödl & Partner

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Co...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!