Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Auchan stawia na różnorodność

Sieć powołała Rzecznika ds. osób z niepełnosprawnością

 

Firma Auchan Polska powołała Rzecznika ds. osób z niepełnosprawnością. Jego misją będzie wspieranie pracowników z orzeczeniem oraz budowanie kultury organizacyjnej otwartej na ich potrzeby. W polityce zatrudnienia Auchan Polska od lat stawia na wartości takie jak otwartość, równość i różnorodność, realizując m.in. trwający od 2022 r. program Różnorodność w Auchan. Obecnie wskaźnik zatrudnienia w firmie osób z orzeczeniem wynosi ponad 4%, co oznacza, że na 25 zatrudnionych, jedna to osoba z niepełnosprawnością.

W Auchan szczególny nacisk kładziemy na równe traktowanie w miejscu pracy. Mamy świadomość, jak istotne jest otworzenie się na różnorodność. Chcemy równych szans dla wszystkich a co za tym idzie, nie godzimy się na dyskryminację i naruszanie godność ludzkiej. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami to dla nas wszystkich wspólna szansa.   Zrozumienie i codzienne wsparcie budują atmosferę w zespołach, a każda osoba, czuje się wartościowa i doceniana. Osoby z niepełnosprawnościami, mają ogromny potencjał, wiedzę i umiejętności. Naszym zadaniem jest stworzenie warunków, w których będą mogły rozwijać swoje talenty i realizować się zawodowo - mówi Arkadiusz Mika, dyrektor HR Auchan Polska.

Powołaniu Rzecznika ds. osób z niepełnosprawnościami towarzyszyło zainicjowanie konkursu dla pracowników Auchan Serce różnorodności 2024 mającego na celu wsparcie inicjatyw podejmowanych przez pracowników firmy, które promują różnorodność kulturową, społeczną, płciową oraz równość szans we wszystkich obszarach życia.

 

Wśród osób zatrudnionych w Auchan Polska dominują kobiety, które stanowią aż 72%. Średni wiek pracowników wynosi 43 lata, dla kobiet są to 44 lata i 41 lat dla mężczyzn. Sieć zatrudnia 605 pracowników z niepełnosprawnościami na 558,3 etatach. Na koniec kwietnia br. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (OzN) w Auchan Polska wynosił 4,02%. Ponadto 200 pracujących w sieci to osoby uczące się.

 

Do tej pory zatrudnienie w Auchan obok pracowników z Polski znalazło 450 osób reprezentujących aż 14 narodowości, spośród których najliczniejszą grupę (ok. 83%) stanowią pracownicy pochodzący z Ukrainy.

 

Auchan Polska stwarza pracownikom równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego, szkoleń i awansu. Od dwóch lat w firmie realizowany jest projekt Różnorodność w Auchan na rzecz zatrudniania studentów, mam powracających na rynek pracy oraz osób z niepełnosprawnościami.

 

 Działania podejmowane do tej pory w ramach projektu obejmowały m.in.:

  • organizację webinariów edukacyjnych i mailingów - skierowany do wszystkich pracowników
  • realizację badania poziomu zadowolenia pracowników z niepełnosprawnościami poprzez anonimową ankietę
  • współpracę z fundacjami wspierającymi aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami na terenie całego kraju
  • udział w Targach Pracy dedykowanych dla osób z niepełnosprawnościami
  • organizowanie staży i praktyk dla osób z niepełnosprawnościami
  • organizację warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych
  • organizację praktyk i staży dla młodzieży obejmujących praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkół branżowych
  • wprowadzenie elastycznych godziny pracy

 

 

________________________

 

O Auchan

Auchan Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów pod marką Auchan, supermarketów pod marką Auchan Supermarket, sklepami typu convenience store pod marką Easy Auchan, sklepami osiedlowymi pod marką Moje Auchan, sklepami autonomicznymi pod marką Auchan GO, a także kanałem handlu e-commerce. Sieć posiada również sklepy franczyzowe w formacie supermarket i hipermarket. Więcej informacji na temat firmy znaleźć można na stroniehttps://www.auchan.pl/pl 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!