Aktualności firm stowarzyszonych

Auchan Retail Polska przystępuje do Polskiego Paktu Plastikowego

Sieć Auchan Retail Polska podpisała deklarację o przystąpieniu do Polskiego Paktu Plastikowego. Tym samym firma potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i realnych zmian, które służą budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego – na rynku polskim i w skali całego regionu.

Polski Pakt Plastikowy to platforma współpracy uczestników łańcucha wartości tworzyw sztucznych, która wyznacza proekologiczne cele dla całej branży FMCG. Angażuje sektor biznesu, pozarządowy i rządowy w działaniu na rzecz realizacji wspólnej wizji i ambitnych celów, z myślą o efektywnym ograniczeniu użycia plastiku oraz realnym wpływie na stworzenie obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych na polskim rynku.

Redukcja plastiku jest dla naszej sieci tematem niezwykłej wagi. To jeden z kluczowych obszarów działań CSR, który zdefiniowany został w założeniach strategii Auchan 2022. Zgodnie z nimi nasze wysiłki koncentrujemy w tym zakresie przede wszystkim na pracy nad opakowaniami marki własnej Auchan. Pracujemy nad zmianą gramatur oraz wyborem tworzyw zapewniających korzystny wpływ środowiskowy w całym łańcuchu wartości. Chcemy by do 2022 roku 100% opakowań produktów marki własnej Auchan nadawało się do ponownego użycia, recyklingu lub było biodegradowalnych czy kompostowalnych. Pod tym względem wyprzedzamy nawet cele zdefiniowane przez Polski Pakt Plastikowy – mówi Dorota Patejko, dyrektor ds. KOmunikacji i CSR z Auchan Retail Polska.

Członkowie Polskiego Paktu Plastikowego zobowiązują się do podjęcia działań na rzecz osiągnięcia do 2025 roku sześciu celów strategicznych. Są to:

  1. Eliminacja nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy
  2. Zmniejszenie o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach
    w łańcuchu dystrybucji
  3. Zapewnienie, że 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku nadawać będzie się do ponownego wykorzystania lub recyklingu
  4. Zwiększenie udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%
  5. Efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań tak, by osiągnąć poziom recyklingu na polskim rynku o wartości co najmniej 55%
  6. Podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.

Sieć Auchan Retail Polska w marcu 2019 r., z rocznym wyprzedzeniem, dostosowała się do obowiązku prawnego wycofania z oferty plastikowych produktów jednorazowego użytku, zastępując je stopniowo artykułami przyjaznymi środowisku. Od maja 2019 r. do sklepów sieci na stałe wprowadzone zostały ekologiczne słomki i kubki, a w kolejnych miesiącach nowa linia naczyń jednorazowych Eco Friendly. Obecnie gama tego typu produktów w sklepach Auchan obejmuje blisko 70 artykułów produkowanych z drewna, papieru lub trzciny cukrowej. Do oferty wprowadzone zostały również sztućce biodegradowalne, powstałe z połączenia bio plastiku i kredy.

Auchan pracuje także nad całkowitym wyeliminowaniem plastikowych opakowań
w działach piekarnia/cukiernia, mięso/wędliny, sery, ryby oraz owoce i warzywa. W tym celu sieć prowadzi działania edukacyjne skierowane do pracowników, podczas których dowiadują się jak pakować produkty, aby zminimalizować zużycie opakowań i toreb. Podobne działania zachęcające do korzystania z toreb i opakowań wielokrotnego użytku kierowane są do klientów. W 2019 roku do sklepów Auchan wprowadzone zostały przyjazne dla środowiska bawełniane woreczki na warzywa i owoce kupowane luzem, a także możliwość pakowania produktów na wagę we własne opakowania klienta.

Wspólne aktywności podejmowane w ramach Paktu w trosce o środowisko naturalne oraz inspiracja do dalszych działań i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, w sposób realny pomogą kształtować pro-ekologiczne postawy nas wszystkich, wspierając tym samym realizację globalnej wizji „Nowej gospodarki tworzywami sztucznymi”, pod którą podpisujemy się jako sygnatariusz Paktu  – podsumowuje Patejko.

Liderem Polskiego Paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych jest Fundacja Kampania 17 Celów. Polska platforma jest częścią globalnej inicjatywy Plastics Pact Network Fundacji Ellen MacArthur.

***

O Auchan

Więcej na temat...Auchan Retail Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów, supermarketów, sklepów franczyzowych i sklepów osiedlowych pod szyldem Moje Auchan, a także kanałem handlu e-commerce Auchan Direct.

Kontakt dla mediów:  Dorota Patejko  •  d.patejko@auchan.pl  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!