Aktualności firm stowarzyszonych

Auchan przystępuje do European Chicken Commitment

Auchan Retail Polska w zgodzie ze strategią zrównoważonego rozwoju przystępuje do European Chicken Commitment, europejskiej inicjatywy, której celem jest poprawa dobrostanu kurcząt mięsnych. Tym samym Auchan zobowiązuje się do podjęcia konkretnych działań, których efektem będzie poprawa losu kurcząt. Od 2026 r. produkty marki własnej Auchan: świeże, mrożone oraz produkty przetworzone będą spełniały wszystkie zobowiązania tej inicjatywy.

Dołączenie Auchan Retail Polska do European Chicken Commitment to kolejny krok w stronę oferty zrównoważonej, zbudowanej w oparciu o poszanowanie dobrostanu zwierząt. W związku z tym sieć zobowiązuje się realizować kwestie takie, jak:

  • zmniejszenie zagęszczenia kurczaków na fermach,
  • rezygnację z hodowli ras szybkorosnących,
  • zapewnienie kurom dostępu do naturalnego światła i grzęd, rezygnacja z klatek
    i systemów wielopoziomowych,
  • odejście od metod uboju sprawiającego zbędny ból (typu ogłuszanie elektryczne).

Auchan będzie stosować się do wszystkich przepisów UE związanych z dobrostanem zwierząt oraz będzie uczestniczyć w zewnętrznych audytach, a także corocznych raportach. Zrównoważony rozwój to dla Auchan bardzo ważny obszar działalności stanowiący jeden z filarów strategii. Wyrazem tego jest prowadzenie biznesu w duchu poszanowania zasobów naturalnych, racjonalnego ich wykorzystania oraz dbałości o zachowanie dobrostanu zwierząt.

Przystąpienie do European Chicken Commitment jest kolejnym, ważnym krokiem na drodze zrównoważonego rozwoju. Jest to również nasza odpowiedź na nowe oczekiwania konsumentów w tym zakresie. Mamy nadzieję, że nasze wysiłki zmierzające do poprawy losu zwierząt hodowlanych są przez naszych klientów doceniane – mówi Radosław Dac, dyrektor Produktów Auchan Retail Polska.

Słuchamy również organizacji pozarządowych, które edukują nas i pokazują drogę do rozwoju biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju. Nasze spotkania ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki, które cyklicznie prowadzimy od ponad 5 lat, otwierają nam nowe możliwości działania, również we współpracy z naszymi Partnerami biznesowymi – mówi Dorota Patejko, dyrektorka Komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

Wyższe standardy dobrostanowe dla kur hodowanych na mięso stają się ważnym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu. Decyzja Auchan o podpisaniu porozumienia European Chicken Commitment dla marki własnej pokazała, że sieć nie pozostaje obojętna zarówno na cierpienie kurczaków, jak i na oczekiwania polskich konsumentów. Bardzo cieszymy się, że Auchan nieustannie podejmuje aktywne kroki w kierunku zapewnienia zwierzętom godnych warunków życia – Monika Kowalska, specjalistka ds. kampanii biznesowych w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki.

Przystąpienie Auchan do European Chicken Commitment stanowi kontynuację wcześniejszych działań sieci na rzecz dobrostanu zwierząt.  W marcu 2021 r. firma podjęła decyzję, że do roku 2025 całkowicie wycofa ze sprzedaży jaja świeże z chowu klatkowego oraz wyeliminuje je ze wszystkich produktów marki własnej, zawierających w swoim składzie jaja świeże i przetworzone. Wcześniej sieć  zaprzestała sprzedaży jaj klatkowych pod marką własną - od stycznia br. oferta jaj świeżych marki własnej Auchan oparta jest wyłącznie na jajach z hodowli ściółkowych, wolnowybiegowych i ekologicznych.

Warto dodać, że w trosce o dobrostan zwierząt w 2019 roku Auchan podjęło decyzję o ostatecznym zaprzestaniu sprzedaży żywego karpia we wszystkich swoich sklepach.

Kontakt dla mediów:

Auchan Retail Polska

Dorota Patejko

Dyrektorka Komunikacji i CSR

d.patejko(@)auchan.pl

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

Monika Kowalska

Specjalistka ds. Kampanii Biznesowych

monika.kowalska(@)otwarteklatki.pl

O Auchan

Więcej na temat...Auchan Retail Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna
w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów pod marką Auchan, supermarketów pod marką Auchan Supermarket, sklepami typu convenience store pod marką Easy Auchan, sklepami osiedlowymi pod marką Moje Auchan, a także kanałem handlu e-commerce. Sieć posiada również sklepy franczyzowe w formacie supermarket i hipermarket.

O Stowarzyszeniu Otwarte Klatki

Więcej na temat...Stowarzyszenie Otwarte Klatki jest powstałą w 2012 roku ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby, które chcą zmienić los zwierząt hodowlanych. Od 2018 roku jest częścią Anima International - działa w Polsce, Wielkiej Brytanii, Rosji, Estonii, Danii oraz na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Celem Stowarzyszenia jest zapobieganie cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego oraz edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!