Analizy i badania

Atrakcyjne ceny i wygoda decydują o zakupach w internecie

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Mieszkańcy naszego regionu już średnio raz na miesiąc robią zakupy online, przy czym ponad 40% transakcji realizują w zagranicznych sklepach internetowych. Klienci najchętniej kupują przy pomocy komputera, a jedynie 11% z nich preferuje zakupy z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Cena nie jest jedynym czynnikiem wyboru sprzedawcy elektronicznego – ponad połowa badanych korzysta ze sklepów online ze względu na wygodę, a 46% ze względu na atrakcyjne ceny. </strong></span></span></span></p>

>

Statystycznie zakupy online robimy co najmniej raz w miesi?cu

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji klienci dokonuj? średnio ok. 12 zakupów internetowych rocznie. Skala tego zjawiska w innych regionach świata wskazuje, że zakupy online będ? jeszcze zyskiwać na popularności – dla porównania mieszkańcy Europy Zachodniej i Ameryki Północnej dokonuj? ok. 19 zakupów online rocznie, a Azji aż ok. 22.  

Rodzimy rynek zakupów elektronicznych ma jeszcze potencjał do wzrostu. W czasie wyprzedaży posezonowych czy promocji takich jak „Czarny Pi?tek” Polacy robi? zakupy najchętniej w  sklepach stacjonarnych, podczas gdy np. wśród Brytyjczyków obserwujemy odwrotny trend – 3/4 czarnopi?tkowych zakupów zostało zrealizowanych online – mówi Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w  Polsce.

Kraje z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej oraz Rosji należ? z kolei do liderów pod względem udziału zakupów importowanych, czyli zrealizowanych w sklepach internetowych działaj?cych zagranic?. Aż 43% transakcji internetowych wykonanych przez mieszkańców tego regionu miało miejsce w sklepach zagranicznych, podczas gdy w Europie Zachodniej czy Ameryce Północnej takich transakcji było 15%.

Ponad połowa klientów kupuje online ze względu na wygodę i atrakcyjne ceny

Najczęściej wskazywanym powodem kupowania online zamiast w sklepie stacjonarnym jest możliwość robienia zakupów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (58% wskazań). Badani podkreślali także inne czynniki zwi?zane z wygod?, jak np. oszczędność czasu (40% wskazań) oraz możliwość kupienia wszystkiego w jednym miejscu (27% wskazań). To właśnie wygoda robienia dużych i różnorodnych zakupów w jednym miejscu częściowo odpowiada za ogromny sukces tzw. e-tailersów, czyli dużych sklepów internetowych handluj?cych produktami z wielu różnych kategorii. Aż 45% badanych z  naszego regionu wskazało, że robi zakupy online najczęściej właśnie w tego typu miejscach, podobnie jak mieszkańcy Ameryki Północnej oraz Europy Zachodniej (45 – 51% wskazań). Nie bez znaczenia pozostaj? jednak czynniki cenowe – 46% badanych wybiera zakupy online ze względu na lepsz? ofertę cenow?, a 54% z powodu możliwości bardziej komfortowego porównywania cen.  

Mimo, że cena decydowała o wyborze sprzedawcy dla 60% badanych w Polsce, stosunkowo niewielu z nich (18%) skorzystało przed zakupem z internetowych porównywarek cenowych. Większ? popularności? cieszyły się elementy tzw. showroomingu, jak wizyta w sklepie stacjonarnym, kontakt z  jego obsług? czy przetestowanie produktu „na żywo” – wskazywane nawet przez blisko 27% kupuj?cych w trakcie promocji mówi Piotr Kwiatkowski, executive consultant w dziale usług doradczych w KPMG w  Polsce.

Według klientów, produkty z niektórych kategorii zakupowych – takich jak ubrania, urz?dzenia elektroniczne czy przedmioty o charakterze silnie funkcjonalnym lub dekoracyjnym – trzeba najpierw przymierzyć lub wypróbować. Aż 56% respondentów wskazało tak? możliwość jako główn? przyczynę realizacji zakupów w tradycyjnych sklepach, zaś dla ponad 40% z nich produkt wygl?da inaczej „na żywo”.

57% zakupów online jest dokonywane przy pomocy komputera

Pomimo powszechnego wykorzystania smartfonów i tabletów, większość konsumentów na całym świecie nadal woli kupować przy pomocy laptopa lub komputera stacjonarnego. Tak? tendencję widać szczególnie wyraźnie w naszym regionie, gdzie dla aż 71% badanych komputer jest preferowanym narzędziem do robienia zakupów online. W pozostałych regionach świata urz?dzenia mobilne także nie s? wybierane często, za wyj?tkiem Azji, w której używa ich do tego celu 27% konsumentów. 2/3 badanych przez KPMG przyznało, że wykorzystuje swoje telefony w sklepach stacjonarnych do uzyskania dodatkowych informacji o produkcie, np. sprawdzenia funkcjonalności, przeczytania opinii lub porównania cen. Zjawisko to jest szczególnie częste wśród mieszkańców naszego regionu, gdzie smartfon wykorzystuje w tym celu 78% klientów.

Żeby odnieść prawdziwy sukces rynkowy, sprzedawcy musz? zrozumieć i wykorzystać specyficzny kontekst sytuacyjny danego klienta oraz przynieść mu realn? wartość dodan? w stosunku do zwykłego przeniesienia funkcjonalności sklepu internetowego na ekran smartfona. Mog? np. wprowadzić promocje wynikaj?ce z obecnej lokalizacji klienta, b?dź uprościć proces wyboru, zakupu czy płatności. Również raport „Promocje oczami klienta – czy faktycznie działaj??” wskazuje na niewielk? skalę zakupów mobilnych w Polsce – tylko ok. 5% badanych doświadczeń zakupowych zostało zrealizowanych przy użyciu smartfona. Co więcej skala zakupów realizowanych przez tego typu urz?dzenia w trakcie promocji i obniżek cenowych jest jeszcze niższa, wręcz marginalna – mówi Jan Karasek, partner w  dziale usług doradczych w KPMG w  Polsce.

Dla 47% klientów cena nie gra roli przy wyborze sprzedawcy online

Atrakcyjna cena nadal jest najczęściej wskazywanym czynnikiem wyboru sprzedawcy online – tak deklarowało 36% badanych. Dla 17% respondentów istotne były też opcje i koszty przesyłki. Jednak dla dużej części konsumentów (30%) decyduj?cy charakter maj? osobiste preferencje dotycz?ce poszczególnych sprzedawców online. Budowanie takich preferencji to złożony proces, bazuj?cy np. na dobrych doświadczeniach przy poprzednich zakupach, pozytywnych rekomendacjach innych klientów, wsparciu w realizacji zakupu czy łatwości przeprowadzenia transakcji. Wszystkie te czynniki zwiększaj? zaufanie i lojalność klientów, w konsekwencji podnosz?c przewagę konkurencyjn? sprzedawcy i pomagaj?c mu wygrać walkę o klienta.  

Globalnie, strona internetowa sprzedawcy jest najczęściej wybierana (47% respondentów) przez klientów jako miejsce do podzielenia się swoimi doświadczeniami z zakupu. Na drugim miejscu znalazł się Facebook (31%), ale skala tego zjawiska jest silnie zróżnicowana pomiędzy klientami z różnych rynków. W naszym regionie portal ten jest wykorzystywany do podzielenia się opini? przez 15% klientów, podczas gdy w Europie zachodniej jest to 25%, a w Ameryce Północnej już ponad 62%. Niskie wykorzystanie mediów społecznościach w omawianym celu w naszym regionie widoczne jest także na przykładzie innych aplikacji – Instagram ok. 4 razy rzadziej niż w USA, a Twitter praktycznie niewykorzystywany, podczas gdy w USA osi?ga poziom bliski 30%.

Wiele mówi się o rewolucji wywołanej przez media społecznościowe, jednak ich samodzielny wpływ na decyzje zakupowe Polaków nadal jest ograniczony. Jak wynika z ostatniego badania zrealizowanego przez KPMG w Polsce, wizyta w mediach społecznościowych poprzedza realizację zakupu w przypadku jedynie ok. 14% transakcji. Nieco mniej niż połowa Polaków cyfrowych poszukuj?cych opinii w ten sposób wskazuje, że była to dla nich kluczowa czynność pomagaj?ca podj?ć decyzję o zakupie – mówi Piotr Kwiatkowski, executive consultant w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl.

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG International pt. „The truth about online consumers” powstał na podstawie globalnego badania KPMG International zrealizowanego na próbie 18 430 konsumentów w 51 krajach. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety internetowej wśród osób w wieku 15-70 lat, które dokonały przynajmniej jednego zakupu w ci?gu ostatnich 12 miesięcy. Dane zgromadzone w wyniku badania oraz analizy KPMG dostarczaj? wniosków, które mog? pomóc przedsiębiorstwom w zrozumieniu i prognozowaniu zachowań i preferencji klientów online z punktu widzenia różnych regionów geograficznych, generacji oraz kategorii produktowych.    

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676
Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!