Aktualności firm stowarzyszonych

Atos IT Services Sp. z o. o. podpisał umowę na wdrożenie Systemu e-Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim

<p style="text-align: justify;">Firma Atos IT Services Sp. z o. o. podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowę na wdrożenie Systemu e-Administracji Publicznej (PSeAP). Projekt o wartości 92.570.966,18 zł brutto zostanie zrealizowany w ciągu 12 miesięcy.</p>

>

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ukierunkowany jest głównie na modernizację infrastruktury informatycznej i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w 160 jednostkach samorz?du terytorialnego, integrację urzędów z e-PUAP- em oraz podniesienie jakości świadczonych usług, a co za tym idzie, łatwiejszy dostęp obywateli do wszystkich urzędów administracji publicznej.
Atos odpowiada za projekt, wykonanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Systemu e-Usług Internetowych, wdrożenie e-usług publicznych partnerów projektu w dostarczonym systemie informatycznym oraz na platformie ePUAP. Dostarczy i uruchomi 157 serwerów, 6939 komputerów wraz z pakietami biurowymi oraz 217 infomatów dla wszystkich jednostek samorz?du terytorialnego. Przedmiotem zamówienia jest również dostarczenie i uruchomienie urz?dzeń wielofunkcyjnych - do przyjmowania dokumentów, zestawów do składania podpisu cyfrowego, urz?dzeń sieciowych oraz serwerów dla Centrum Przetwarzania Danych PSeAP. Istotnym elementem realizowanej umowy będzie uruchomienie 420 e-usług dla obywateli - od chwili wdrożenia większość spraw w urzędzie będzie można zrealizować za pośrednictwem Internetu, bez konieczności wielokrotnych wizyt w Urzędzie – dotyczy to wszystkich urzędów jednostek samorz?du terytorialnego bior?cych udział w projekcie.
– Atos konsekwentnie rozwija się w Polsce, a maj?c na uwadze globaln? ofertę naszej firmy, sektor publiczny jest najbardziej perspektywicznym obszarem wzrostu – powiedział Dariusz Baran, Country Manager Atos w Polsce.
– Podpisanie kontraktu PSeAP jest istotnym krokiem w rozwoju Atos w Polsce w sektorze publicznym. Po przejęciu przez Atos Siemens IT Solutions and Services w skali globalnej przychody Atos z sektora publicznego stanowi? ponad 25%. Widzimy duży potencjał tego rynku oraz oczekiwania klientów chc?cych korzystać z międzynarodowych doświadczeń firm takich jak nasza, szczególnie w projektach, których wcześniej nie realizowano w naszym kraju – powiedział Robert Ługowski, Dyrektor Sprzedaży Atos w Polsce.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejsk? ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – III Oś priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne. Maj?c na uwadze zakres i liczbę partnerów jest to największy realizowany przez jednostki samorz?du terytorialnego projekt w Polsce.

Atos jest międzynarodow? firm? z branży usług informatycznych, osi?gaj?c? roczne przychody na poziomie 8, 8 mld EUR i zatrudniaj?c? 77 000 pracowników w 47 krajach.
W Polsce firma istnieje od 2000 roku i posiada biura w czterech lokalizacjach: w Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Gdańsku. W Polsce zatrudnia ponad 2 000 osób.
W ramach swojego portfolio firma oferuje usługi integracji systemów IT, oraz zarz?dzania infrastruktur? IT, outsourcing, w tym usługi przetwarzania znacznych wolumenów danych (HTTS) oraz doradztwo.
Spółka jest notowana na francuskiej giełdzie Paris Eurolist Market.
Atos jest wył?cznym światowym partnerem IT Igrzysk Olimpijskich od 2002 (Salt Lake City) aż do 2016 roku (Rio de Janeiro).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!