Aktualności firm stowarzyszonych

Arkadiusz Krasnodębski ponownie wybrany partnerem zarządzającym Dentons w Polsce. Piotr Szafarz po raz kolejny wybrany członkiem Dentons Europe Compensation Committee.

<p style="text-align: justify;"><strong>W wyniku głosowania partnerów w polskim biurze</strong><strong> Arkadiusz Krasnodębski został ponownie wybrany na stanowisko partnera zarządzającego Dentons w Polsce na kolejną, trzyletnią kadencję. Z kolei Piotr Szafarz, partner kierujący warszawskim Zespołem Nieruchomości, został po raz kolejny wybrany członkiem Dentons Europe Compensation Committee.</strong></p>

>

Radca prawny Arkadiusz Krasnodębski kieruje Zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych w Polsce i Europie. Funkcję partnera zarz?dzaj?cego polskim biurem Dentons przej?ł w styczniu 2014 r. od Tomasza D?browskiego, wybranego na stanowisko partnera zarz?dzaj?cego (Chief Executive Officer, CEO) Dentons w Europie.  

Arkadiusz Krasnodębski z kancelari? zwi?zany jest od 2001 r. Doradza podmiotom z sektora elektroenergetycznego i użyteczności publicznej zarówno w kwestiach regulacyjnych, jak i kontraktowych oraz korporacyjnych. Podczas swojej kilkunastoletniej praktyki zawodowej uczestniczył w najbardziej innowacyjnych transakcjach w polskim sektorze energetycznym. Krajowe i międzynarodowe rankingi, takie jak Chambers Europe, The Legal 500 EMEA czy PLC Which Lawyer? od lat rekomenduj? go jako lidera w dziedzinie prawa energetycznego i zasobów naturalnych.  

Cieszę się, że partnerzy w Polsce powierzyli po raz drugi z rzędu stanowisko partnera zarz?dzaj?cego Arkadiuszowi Krasnodębskiemu, wyrażaj?c tym samym swoje uznanie dla jego dotychczasowych działań i osi?gnięć, które przekładaj? się na siln? pozycję Dentons na polskim rynku” – powiedział Tomasz D?browski, partner zarz?dzaj?cy Dentons w Europie.  

Radca prawny Piotr Szafarz, kieruj?cy warszawskim zespołem Prawa Nieruchomości, ponownie obj?ł funkcję członka Europe Compensation Committee. Jego kadencja potrwa do końca 2018 r. Piotr Szafarz jest rekomendowany jako wysokiej klasy specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości przez krajowe i międzynarodowe rankingi prawnicze, w tym Chambers Europe, PLC Which Lawyer? i Guide to the World's Leading Real Estate Lawyers.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225 224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!