Immobilier & Infrastructures

Apel Komitetu ds. Zrównoważonego Budownictwa do europosłów w sprawie nowej dyrektywy EPBD

W dniu 28 kwietnia 2023 roku Komitet Zrównoważonego Budownictwa CCIFP wystosował apel do europosłów na rzecz wprowadzenia nowych parametrów technicznych budynków, w trosce o ochronę środowiska naturalnego.

Stanowisko firm zostało przekazane wiceprzewodniczącemu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego – Zdzisławowi Krasnodębskiemu oraz członkom ITRE reprezentowanym przez polskich europosłów: Jerzego Buzka, Beatę Szydło, Izabelę Kloc, Grzegorza Tobiszowskiego i Łukasza Kohuta.

Kierujemy podziękowania do Henryka Kwapisza z firmy Saint-Gobain w Polsce, za inicjatywę wystosowania apelu oraz cenny wkład merytoryczny w przygotowanie dokumentu. Dziękujemy także  r. pr. Michałowi Glińskiemu z kancelarii Wardyński i Wspólnicy za nadzór od strony prawnej.

Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) została przyjęta przez Parlament Europejski 14 marca 2023 roku. Tworzy ona podstawy dla dekarbonizacji budownictwa do 2050 roku i wprowadza szereg istotnych zmian.

Firmy zrzeszone w ramach Komitetu ds. Zrównoważonego Budownictwa wystosowały do europosłów apel o wspieranie dalszych prac nad zmianami w EPBD, które będą prowadzone w ramach finalnych negocjacji trójstronnych. Reprezentowane przez CCIFP przedsiębiorstwa będące dostawcami rozwiązań w zakresie projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wspólnie stoją na stanowisku, że nowa wersja EPBD przyczyni się do rozwoju gospodarczego Polski poprzez stworzenie ogromnego rynku dla działań termomodernizacyjnych. Implementacja Dyrektywy wpłynie również na ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego oraz na zmniejszenie uzależnienia polskiej gospodarki od importu paliw kopalnych. Realizacja celów nowelizowanej dyrektywy przyczyni się jednocześnie do poprawy stanu jakości powietrza i środowiska naturalnego, zmniejszając problem niskiej emisji w miesiącach zimowych, za które odpowiadają przede wszystkim niedostatecznie ocieplone budynki mieszkalne.

Dziękujemy firmom z branży budowlanej zaangażowanym w prace komitetu za jednolity głos dotyczący legislacji mającej bezpośredni wpływ na zieloną transformację budynków.

Do pobrania

Download CCIFP_Komitet_ds._Zrownowazonego_Budownictwa_apel_dotyczacy_nowej_dyrektywy_EPBD.docx  (DOCX • 253 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!