Comités  •  Douane & Logistique

APEL IGCC oraz organizacji partnerskich w zakresie rozwoju elektromobilności

26 września w CCIFP odbyło się łączone spotkanie Komitetu ds. Elektromobilności CCIFP, ale również przedstawicieli izb bilateralnych zgrupowanych w IGCC oraz organizacji: PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych), PZPM (Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego) oraz PZWiLP (Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów).

Podczas spotkania rozmawialiśmy o wspólnym apelu odnośnie do działań mających na celu umożliwienie rozwoju elektromobilności w Polsce. W kontekście aktualnych wyzwań związanych z rosnącymi cenami energii, poruszyliśmy kwestię zwiększenie limitu 2000 KWh w przypadku używania samochodu elektrycznego.

Kolejne zaplanowane spotkania Komitetu ds. Elektromobilnosci będą dotyczyły:

  1. Programu „Mój elektryk” – 27.10.2022
  1. Spotkanie nt. samochodów ciężarowych termin: 15.11.2022, podczas którego omówimy rynek samochodów ciężarowych (Renault Truck) oraz przedyskutujemy wyzwania i porozmawiamy o postulatach, które będziemy chcieli zaadresować w naszym piśmie
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!