Environnement & Energie

Apel IGCC dotyczący likwidacji barier rozwoju lądowych elektrowni wiatrowych

Działając w imieniu izb bilateralnych skupionych w International Group of Chambers of Commerce in Poland (IGCC), Francusko-Polska Izba Gospodarcza zwróciła się z apelem o poparcie przepisów, które umożliwią stabilny rozwój energetyki odnawialnej w Polsce. Apel dotyczy likwidacji barier wynikających z tzw. reguły 10H i zmniejszenia minimalnej odległości od zabudowy mieszkalnej z 700 do 500 m, co pozwoli znacząco zwiększyć potencjał polskiej energetyki wiatrowej.

Apel został wystosowany do Premiera Mateusza Morawieckiego, Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy oraz członków sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Jako izby bilateralne zrzeszające wiele przedsiębiorstw zagranicznych, które są lub mogą stać się inwestorami w sektorze OZE, oraz przedsiębiorstw które chcą lub potrzebują korzystać z czystej energii elektrycznej chcemy zwrócić uwagę decydentów na ogromny potencjał, jaki drzemie w polskiej energetyce odnawialnej.

Do pobrania

Download Stanowisko_IGCC_06.03.23_Poselski_projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_inwestycjach_w_zakresie_elektrowni_wiatrowych_oraz_ustawy_o_planowaniu_i_zagospodarowaniu_przestrzennym.docx  (DOCX • 177 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!