Comités  •  Douane & Logistique

Apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska - pogłębienie działań zmierzających do transformacji polskiego sektora transportu w kierunku zeroemisyjnym.

Artykuł dostępny wyłącznie dla członków

W imieniu międzynarodowych izb handlowych działających w Polsce (IGCC), łączących nasz kraj z kluczowymi rynkami na świecie, w obliczu wyzwań klimatycznych i zachodzących zmian społeczno-gospodarczych, trudnej sytuacji geopolitycznej, a także w konsekwencji kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, zwróciliśmy się do Pani Minister z apelem o pogłębienie działań zmierzających do transformacji polskiego sektora transportu w kierunku zeroemisyjnym.

Stanowisko przygotowaliśmy w imieniu 15 izb zrzeszonych...

Pełna treść artykułu dostępna jedynie dla przedstawicieli firm stowarzyszonych CCIFP.
Zaloguj się by kontynuować lekturę.

Zaloguj się How to become a member?
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!