Aktualności firm stowarzyszonych

ANKIETA – nowe prawo wodne

<p style="text-align: justify;"><strong>Z związku z rządowymi pracami nad nowym brzmieniem ustawy Prawo wodne (związanymi z implementacją Ramowej Dyrektywy Wodnej) firma <a href="https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/topics/zrownowazony-rozwoj-i-CSR.html?icid=nav2_zrownowazony-rozwoj-i-CSR" target="_blank">Deloitte</a> prowadzi ogólnopolskie badanie wpływu wprowadzenia zmian w systemie opłat i wynagrodzeń za korzystanie z usług wodnych (w ramach prac zleconych przez Ministerstwo Środowiska). </strong></p>

>

Nowa regulacja będzie się wi?zała m.in. ze zmianami w zakresie wysokości stawek opłat i wynagrodzeń za korzystanie z usług wodnych. Obejmie wszelkie branże, gdzie woda jest wykorzystywana w procesie produkcyjnym, niezależnie od tego czy jest składnikiem produktu końcowego, czy jest wykorzystywana do celów technologicznych.

Celem badania jest oszacowanie elastyczności cenowej popytu na usługi wodne w poszczególnych branżach. Dlatego prosimy o szczegółowe dane dot. wykorzystania usług wodnych i kosztów z tym zwi?zanych w działalności firmy. Waga zagadnienia wymaga precyzyjnej analizy, dlatego zależy nam, aby ankiety były wypełniane rzetelnie, przedstawiały realne dane i prognozy zmian sytuacji biznesowej w przedstawionych scenariuszach.

W celu udzielenia odpowiedzi, prosimy o przygotowanie podstawowych danych ze sprawozdań finansowych oraz danych dotycz?cych kosztów usług wodnych. Szczególnie istotna jest znajomość wielkości korzystania z zasobów wodnych, np. wielkość poboru wody w m3.

Z uwagi na niezwykle krótki czas realizacji badania będziemy prosili o wypełnienie ankiety do końca pi?tku, 1 lipca b.r.

By ograniczyć przypadkowe wypełnienia dostęp do ankiety jest ograniczony hasłem.

Link do ankiety: http://prawowodne.badanie.net/

Hasło dostępu: prawowodne2016

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!