Izba

Ankieta koniunktury gospodarczej: Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!

Ponad rok od rozpoczęcia pandemii koronawirusa, warunki ekonomiczne i oczekiwania biznesowe nadal są dalekie od poziomu sprzed kryzysu. Aby móc formułować dobrze uzasadnione i reprezentatywne wypowiedzi na temat aktualnego stanu gospodarki, co roku z inicjatywy AHK i wraz z 12 innymi Izbami bilateralnymi przeprowadzamy wśród przedsiębiorców ankietę koniunktury.

Pomóż nam uzyskać dokładny obraz sytuacji gospodarczej i perspektyw dla biznesu i weź udział w ankiecie :

https://easy-feedback.de/konjunkturumfrage-polen-2021/1299789/hrytz5

Ankieta online zajmuje tylko 7 minut i jest dostępna w języku angielskim, polskim i niemieckim. Dane są traktowane jako poufne a ocena jest anonimowa, końcowe wyniki nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat konkretnych firm.

Na ankietę można odpowiedzieć w terminie do 09.04.2021

Badanie obejmuje aktualną sytuację rynkową, oczekiwania biznesowe, skłonność do inwestycji, uwarunkowania prowadzenia biznesu a także skutki ekonomiczne pandemii. Oddaje nastroje gospodarcze na poziomie regionalnym i globalnym. Wyniki stanowią podstawę do opracowania raportu ekonomicznego przygotowanego przez AHK Polska, i zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej w połowie kwietnia dla Polski a dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej w maju 2021 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału i dziękujemy za zaangażowanie!

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!