Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Aneta Przybysz dołącza do Zarządu Grupy Veolia w Polsce

23 kwietnia br. Aneta Przybysz została powołana na stanowisko Członka Zarządu oraz Dyrektora HR Grupy Veolia w Polsce. Aneta Przybysz z Veolią związana jest od 2019 r.

Aneta Przybysz odpowiadać będzie za obszar zarządzania zasobami ludzkimi i administracji na poziomie całej Grupy, w której zatrudnionych jest aktualnie ponad 4600 osób. W zakres jej zadań wchodzi również współpraca z organizacjami związkowymi i prowadzenie dialogu społecznego.

W związku z ambitną strategią dekarbonizacji aktywów, Aneta Przybysz realizować będzie także zadania związane z przeprowadzeniem transformacji organizacyjnej i kulturowej, które wspierać będą proces ekologicznej transformacji Veolii.

- Moim priorytetem będzie realizacja zintegrowanej i spójnej strategii personalnej dla całej Grupy, uwzględniającej potrzeby biznesowe w szczególności te związane z dekarbonizacją i transformacją ekologiczną oraz zapewnienie odpowiednich kompetencji, wysokiej motywacji i zaangażowania pracowników. W działaniach z obszaru HR kluczowe jest tworzenie pozytywnego środowiska pracy, w którym ludzie mogą się rozwijać i osiągać założone cele. Chcę, aby każdy z naszych pracowników czuł, że ma możliwości realizacji swoich ambicji w ramach naszej organizacji. Ważnym obszarem mojego zaangażowania będzie również usprawnienie procesów rekrutacyjnych, aby wciąż przyciągać wybitne talenty i zapewnić Veolii dostęp do najlepszych zasobów ludzkich na rynku. Celem, który przed sobą stawiam jest uczynienie z Veolii pracodawcy  pierwszego wyboru dla ekspertów i specjalistów poszukujących dalszych ścieżek rozwoju zawodowego. Zamierzam również wzmocnić działania na rzecz budowania silnej, zróżnicowanej i inkluzywnej kultury organizacyjnej, opartej na wzajemnym szacunku, współpracy i zaangażowaniu pracowników. Te wartości to fundamenty dla rozwoju całej Grupy Veolia, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie

- powiedziała Aneta Przybysz, nowa Członek Zarządu i Dyrektor HR Grupy Veolia w Polsce.

W skład Zarządu, na czele którego stoi Luiz Hanania, wchodzą również: Krzysztof Zamasz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy, Paweł Orlof, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Joanna Orłowska, Członek Zarządu odpowiedzialna za obszar finansów.

W obliczu różnorodnych wyzwań stojących przed Veolią w Polsce, nadrzędnym celem do 2027 roku będzie skuteczna transformacja ekologiczna. Oznacza to, że Veolia chce nie tylko dostosować się do nowej rzeczywistości, ale także aktywnie przyczyniać się do poprawy jakości środowiska i życia ludzi, jednocześnie dążąc do zwiększenia efektywności zarówno organizacyjnej, jak i podstawowej działalności biznesowej.

Aneta Przybysz

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS oraz Akademii Liderek Henryki Bochniarz. Certyfikowany coach ICC. Mentorka w programie mentoringowym Veolii - Energia Kobiet.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 r. w PLL LOT S.A. Od 2010 r. pełniła tam funkcję Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, odpowiadając za budowanie strategii i realizację polityki personalnej. W lipcu 2015 r. objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych w PKP PLK S.A., gdzie odpowiadała za obszar związany z rekrutacją, rozwojem i motywacją pracowników.

Od 2019 związana z Grupą Veolia - początkowo pełniła funkcję Dyrektora HR Veolia Energia Warszawa, a w 2023 roku została Zastępcą Dyrektorki HR Grupy Veolia w Polsce oraz Dyrektorem ds. dialogu społecznego.


AMBICJĄ VEOLII jest stać się wzorcową firmą w zakresie transformacji ekologicznej. Zatrudniając prawie 218 000 pracowników na pięciu kontynentach, Grupa projektuje i wdraża użyteczne, praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania wodą, odpadami i energią, które pomagają radykalnie zmienić świat. Poprzez swoje trzy uzupełniające się działania, Veolia przyczynia się do rozwoju dostępu do zasobów naturalnych, ich ochrony i odnawiania. W 2023 r. grupa Veolia zapewniała wodę pitną dla 113 milionów ludzi, obsłużyła 103 milionów osób w zakresie usług kanalizacyjnych, wyprodukowała 42 TWh energii i przetworzyła 63 miliony ton odpadów. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) osiągnęła skonsolidowany przychód w wysokości 45,3 mld euro w 2023 roku. www.veolia.com

GRUPA VEOLIA W POLSCE od ponad 25 lat jest niezawodnym partnerem przemysłu i polskich miast, znajdujących się w procesie ekologicznej transformacji. Opierając się na wiedzy i międzynarodowym doświadczeniu, oferuje innowacyjne usługi środowiskowe i rozwiązania bazujące na wyzwalaniu synergii i maksymalizacji korzyści wynikających z wdrażania idei gospodarki cyrkularnej. Działając w trzech sektorach – energii, wody i odpadów, zajmuje się m.in. produkcją oraz dostarczaniem ciepła, realizacją usług ciepłowniczych dla ok. 3 mln klientów, obrotem oraz sprzedażą energii, a także przesyłem oraz oczyszczaniem wody. Stale inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury, rozwija również nowoczesne usługi związane m.in. z poprawą efektywności energetycznej oraz Total Waste Management przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju całego kraju. Veolia w Polsce zatrudnia ponad 4,6 tys. pracowników, których misją jest "Odnawianie zasobów świata". Prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Veolia EKOZEC, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!