Aktualności firm stowarzyszonych

Andrzej Lachowski nowym Partnerem Zarządzającym Działu Konsultingu Deloitte

<p style="text-align: justify;">Nowym Partnerem Zarządzającym w Dziale Konsultingu Deloitte w Polsce jest Andrzej Lachowski. Przez ostatnie lata był on Partnerem w tym samym dziale, nadzorującym obszar usług technologicznych.</p>

>

Andrzej Lachowski rozpocz?ł karierę w konsultingu w 1998 roku, a od 14 lat zwi?zany jest z firm? Deloitte. Przez ostatnie lata pełnił rolę lidera usług doradztwa biznesowego dla sektora finansowego w  Polsce oraz lidera usług technologicznych w Polsce i w Europie Środkowej.  „Wieloletnie doświadczenie Andrzeja, jego wiedza ekspercka, międzynarodowa sieć kontaktów oraz rozumienie wyzwań stoj?cych przed zespołem konsultingu gwarantuj? realizację strategii Deloitte, która zakłada osi?gnięcie przez nas pozycji niekwestionowanego lidera w branży doradczej” – mówi  Marek Metrycki, Partner Zarz?dzaj?cy Deloitte w Polsce.

Główne wyzwania, które stoj? przed nowym Partnerem Zarz?dzaj?cym to wypracowanie i wdrożenie zintegrowanego modelu zarz?dzania funkcj? konsultingu. Andrzej Lachowski będzie koncentrować się na budowie trwałych struktur, które umożliwi? dalszy dynamiczny rozwój i będ? opierać się na współpracy wszystkich linii serwisowych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!