COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Alert dotyczący prawa pracy - zmiany w związku z epidemią COVID-19

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przyjęta przez Sejm w dniu 31 marca 2020 r. („Ustawa”) wprowadza, w swym założeniu, formy wsparcia pracodawców i pracowników w przypadku spadku obrotów wywołanych pandemią COVID-19.

Do pobrania

Download Alert_prawo_pracy_Covid-19.PDF  (PDF • 237 KB) Download Alerte_droit_du_travail_Covid-19.PDF  (PDF • 382 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!