Izba

Alain Di Crescenzo, nowy prezes CCI France: zaangażowany przedsiębiorca

W dniu 25 stycznia 2022 r. CCI France, instytucja krajowa, która zrzesza i reprezentuje 121 Izb z całej Francji, wybrała właśnie swojego nowego Prezesa. Alain Di Crescenzo, dotychczasowy pierwszy wiceprezydent CCI France, po pełnieniu funkcji prezesa CCI Toulouse Haute-Garonne i prezesa CCI Occitanie, zastąpi Pierre'a Gogueta na następne 5 lat.

Przedsiębiorca zaangażowany w rozwój firm i naszej gospodarki Alain Di Crescenzo jest gorącym orędownikiem przedsiębiorczości. Rozpoczął pracę w wieku 26 lat w XAO Industrie, a dwa lata później przejął już kierownictwo firmy i następnie całej Grupy IGE+XAO, którą rozwinął w 22 krajach na całym świecie.

To właśnie dzięki korzystaniu ze wsparcia CCI bardzo szybko dostrzegł skuteczność i znaczenie tych struktur, które są jak najbliżej terytorium i problemów liderów biznesu. Wsparcie, jakie otrzymał w trakcie rozwoju swojej działalności, było siłą napędową jego inwestycji w sieć CCI.

 

Obecny wybór Alaina Di Crescenzo potwierdza właśnie jego pragnienie, aby nadal aktywnie uczestniczyć w rozwoju tej sieci, o której wie, że będzie ona przydatna dla firm.

 

Alain Di Crescenzo ma już nowe ambicje w stosunku do Izb, jak również wizję i metodę budowania jeszcze bardziej skutecznej i efektywnej sieci, której istotnym celem jest pomoc w rozwoju przedsiębiorstw. Ambicji tej towarzyszy chęć nadania impulsu za pomocą :

  • ducha przedsiębiorczości - celem wzmocnienia użyteczności i wydajności Izb, które tworzą sieć zakotwiczoną w rzeczywistości liderów biznesu
  • pragnienia zmiany lin - pomóc firmom rozwijać się tak, by mogły przetrwać, tworzyć miejsca pracy i wprowadzać innowacje i być bardziej konkurencyjne i zrównoważone
  • zaangażowania w działania lokalne - celem zaspokojenia stale rosnących potrzeb wsparcia dla przedsiębiorstw i liderów projektów

Aby tego dokonać, otoczył się grupą podbijających świat przedsiębiorców, którzy tworzą nowy zarząd CCI France. 

 

Alain Di Crescenzo, Prezes CCI France: "Biznes jest szkołą życia, którego sercem są kobiety i mężczyźni, którzy go tworzą. Moją główną ambicją, jako nowy Prezes CCI France, jest dalszy rozwój sieci Izb, tak aby stała się ona siecią użyteczną, wydajną i skuteczną, służącą rozwojowi naszych przedsiębiorstw i naszych terytoriów."

 

O Izbach Przemysłowo-Handlowych (CCI) "Misją Izb jest wspieranie przedsiębiorców na naszych terenach. Uczestniczą one w rozwoju lokalnej gospodarki i wspierają 3,8 mln przedsiębiorstw, od momentu powstania do przekazania, poprzez wszystkie etapy ich rozwoju. Ich doradcy przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw w różnych dziedzinach: szkolenia, technologie cyfrowe, międzynarodowe, rozwój handlowy, poszukiwanie finansowania, zasoby ludzkie, zrównoważony rozwój, wydajność przemysłowa, itp."

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!