Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Aktywność w budownictwie wspierana przez inwestycje sektora publicznego

W kierunku wzrostu dynamiki produkcji pomiędzy styczniem a lutym oddziaływało jej zwiększenie w kategoriach „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (21,5% w lutym wobec 15,0% w styczniu) oraz „wznoszenie budynków” (-2,8% wobec -10,7%). Uważamy, że przyspieszenie produkcji w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej”, która jest w dużym stopniu związana z inwestycjami sektora publicznego, wynika z dążenia jednostek sektora finansów publicznych do wykorzystania i rozliczenia w br. środków unijnych dostępnych w ramach poprzedniej wieloletniej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (por. MAKROmapa z 13.02.2023). Z kolei mimo wzrostu dynamiki  produkcji w kategorii „wznoszenie budynków” jej perspektywy pozostają niekorzystne. Wsparcie dla takiej oceny stanowią opublikowane dzisiaj przez GUS dane, zgodnie z którym dalszy silny spadek odnotowano zarówno w przypadku pozwoleń na budowę (-36,0% r/r w lutym wobec -32,5% w styczniu) oraz rozpoczętych budów domów (-39,4% wobec -19,9%), co wskazuje na silne pogorszenie koniunktury w budownictwie mieszkaniowym.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!