COVID-19  •  Zobacz także

Aktualne obostrzenia i wytyczne dotyczące wjazdu do Polski.

Aktualne zasady bezpieczeństwa w Polsce:

  • 1,5 metra – minimalna odległość między pieszymi
  • w całym kraju zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe
  • kwarantanna od 25 stycznia lub później trwa 7 dni i obowiązuje podróżujących, chorych i osoby, które miały kontakt lub zamieszkują z zakażonymi koronawirusem
  • wszystkie placówki kultury, sportu i rozrywki oraz placówki usługowe i handlowe funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym (limit osób/obłożenia, maseczki, dystans...)
  • we wszystkich typach zgromadzeń może uczestniczyć maks. 100 osób i mają one obowiązek zachowania dystansu i zasad bezpieczeństwa

 

Informacje dla podróżujących do Polski:

Osoby przybywające do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino, Państwa Watykańskiego, Stolicy Apostolskiej lub Turcji, które nie spełniają jednego z poniższych warunków podlegają 10-dniowej kwarantannie.

  • osoba zaszczepiona pełnym cyklem szczepienia (poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID), a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni
  • osoba uznana za ozdrowieńca – po okazaniu dokumentu potwierdzającego przebycie choroby nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR
  • osoba z negatywnym wynikiem testu na COVID-19 (test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy)
  • osoba poniżej 12 roku życia podróżująca pod opieką dorosłych – zaszczepionych lub z negatywnym wynikiem testu
  • osoba podlegająca innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.

Negatywny wynik testu na COVID-19, wykonany nie później niż po 48h od przekroczenia granicy, zwalnia z kwarantanny.

Osoby przybywające do Polski spoza UE, strefy Schengen czy Turcji muszą okazać negatywny wynik testu na COVID-19, nie starszy niż 24 godziny - licząc od przekroczenia granicy Polski. W innym przypadku trafiają na 14-dniową kwarantannę (test można wykonać najwcześniej w jej 8 dniu). Obowiązek ten dotyczy również wszystkie osoby zaszczepione.

Więcej informacji dot. przyjazdów do Polski znajduje się TUTAJ

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!