Analizy i badania

Aktualizacja ratingu Polski w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 2,021 (wzrost o 4pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,923 (wzrost o 2pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,478 (spadek o 4pb).</p>

>

W poniedziałek i środę obroty na polskim rynku długu były wstrzymane z uwagi na dni świ?teczne. W pozostałe dni mieliśmy do czynienia z nisk? zmienności? cen długu. Stabilizacji rentowności polskich obligacji sprzyjała zbliżaj?ca się II tura wyborów prezydenckich we Francji.

Uważamy, że wyniki wyborów prezydenckich we Francji wskazuj?ce na zwycięstwo E. Macrona będ? miały umiarkowanie pozytywny wpływ na ceny polskiego długu. W naszej ocenie publikacje danych z USA (sprzedaż detaliczna oraz indeks Uniwersytetu Michigan) będ? miały ograniczony wpływ na rentowności polskich obligacji. Ograniczony wpływ na krzyw? dochodowości będ? najprawdopodobniej miały również krajowe dane o inflacji. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s  zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na polski rynek długu zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!