Aktualności firm stowarzyszonych

Akademia Menadżera Produkcji

<p style="text-align: justify;">„Akademia Menadżera – Zarządzanie, Ludzie, Rozwój” jest kompleksowym, sprawdzonym w praktyce, procesem rozwojowym, <strong>dedykowanym dla kadry menadżerskiej średniego i niższego szczebla firm produkcyjnych.</strong></p>

>

Główne założenia

 • Każdy z uczestników przed rozpoczęciem programu uzupełni    Indywidualn?Kartę Rozwoju, gdzie zdefiniuje swoje cele na całość procesu „Akademii Menadżera”.
 • Będziemy wykorzystywać  różne metody uczenia się: szkolenia, indywidualne sesje, wizyty w zakładach partnerskich, kwestionariusze osobowości, ocenę metod? 360 stopni, literaturę, pracę własn?.
 • Uczestnicy otrzymywać będ?  po każdym szkoleniu zadania indywidualne, które będ? omawiane na kolejnej sesji szkoleniowej.
 • W celu zaliczenia procesu rozwojowego każdy z uczestników będzie miał do napisania  pracę pogl?dow? z zakresu poruszanej tematyki.
 • Całość „Akademii Menadżera Produkcji” będzie zakończona  uzyskaniem dyplomu.

Program

Proces rozwojowy składa się z następuj?cych modułów szkoleniowych:

 • Budowanie autorytetu menadżerskiego
 • Budowanie efektywnego zespołu
 • Delegowanie i motywowanie pracowników
 • Zarz?dzanie zmian? i rozwi?zywanie konfliktów
 • Lean Manufacturing i inne narzędzia w praktyce produkcyjnej
 • Efektywność osobista

Dlaczego warto rozpocz?ć Akademię Menadżera razem z nami?

 • Posiadamy  wieloletnie doświadczenie  w realizacji procesów „Akademii Menadżera” w firmach produkcyjnych.
 • Wszystkie procesy rozwojowe budujemy w oparciu o  metodologię 70/20/10,  dzięki której wprowadzamy uczestników w obszar doświadczeń biznesowych.
 • Zapewniamy  unikatowe osadzenie programu „Akademii Menadżera” w specyfice branży produkcyjnej  i wyzwaniach, które stawiane s? przed menadżerami w zakładach produkcyjnych.
 • Gwarantujemy poł?czenie  rożnej metodologii rozwoju kompetencji menadżerskich  (szkolenia, warsztaty, sesje indywidualne, wizyty w fabrykach, kwestionariusze, ksi?żki).
 • Zapewniamy uporz?dkowany sposób  weryfikacji nabywanej wiedzy przez uczestnika  oraz  bież?ce raportowanie o indywidualnych postępach.

Co nas wyróżnia?

 • „Akademia Menadżera” to nietypowe szkolenia, a  kompleksowy, sprawdzony w praktyce proces rozwojowy.
 • Stały skład grupy szkoleniowej  w ramach „Akademii Menadżera” gwarantuje nie tylko  komfort pracy, ale również umożliwia  wymianę wzajemnych doświadczeń  wśród osób pracuj?cych w tym samym otoczeniu biznesowym.
 • 3 indywidualne sesje coachingowe  dla uczestników oraz  ocena 360 stopni.
 • Licencjonowanych narzędzi psychometrycznych:kwestionariusz MBTI ? i TEIQ ?.
 • Wizyty  w partnerskich  zakładach produkcyjnych.
 • Doświadczenie i  doskonała znajomość specyfiki obszaru produkcyjnego  w zwi?zku z realizacj? licznych projektów i procesów rozwojowych.

Terminy

Sesje szkoleniowe  odbywać się będ?  w odstępach 4-5 tygodni  (zajęcia będ? w pi?tki – soboty).Planowane terminy realizacji zjazdów szkoleniowych:

 • 16 – 17 czerwca 2017 roku
 • 25 – 26 sierpień 2017 roku
 • 29 – 30 wrzesień 2017 roku
 • 27 – 28 października 2017 roku
 • 1 – 2 grudnia 2017 roku
 • 12 – 13 stycznia 2017 roku
 • 16 – 17 lutego 2018 roku (uroczyste zakończenie „Akademii Menadżera”)

*Terminy wizyt w partnerskich zakładach zostan? ustalone w trakcie trwania procesu rozwojowego.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i przedstawimy szczegóły dotycz?ce „Akademii Menadżera Produkcji”.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!