Aktualności firm stowarzyszonych

Air France realizuje strategię na rzecz środowiska - Horyzont 2030

W październiku 2019 francuskie linie Air France określiły swoje cele w ramach długoterminowej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju „Horyzont 2030”.  Teraz przesyłamy Państwu aktualny pakiet informacji na ten temat.

Działania przewoźnika koncentrują się przede wszystkim na  redukcji emisji dwutlenku węgla. Do roku 2030 Air France obniży globalną emisję CO2 (z lotów na wszystkich trasach) o 50% w przeliczeniu na pasażera na kilometr. Natomiast do 2024 roku, na trasach krajowych emisja CO2 ma spaść (w liczbach absolutnych) o 50% (w porównaniu do 2019).  Linia pracuje też nad modernizacją swojej infrastruktury naziemnej, aby  do 2030 r. osiągnąć zerową emisję na swoich lotniskach bazowych. Kolejnym działaniem przewoźnika na rzecz zrównoważonego lotnictwa jest gospodarka odpadami. Air France chce zmniejszyć o połowę ilość odpadów z pokładu, które nie podlegają recyklingowi. Pozostałe podlegają selektywnej segregacji, a plastikowe naczynia jednorazowe zostały zastąpione  przez alternatywne, ekologiczne rozwiązanie. Linia nadal inwestuje w prace badawcze nad zastosowaniem nowych technologii w lotnictwie, w szczególności w zakresie zrównoważonych paliw. 

Szczegóły w jaki sposób linia realizuje swoje cele są zawarte w załączniku - Air France Horizon 2030 (w j. angielskim)

Jako  Grupa Air France i KLM realizują wspólną politykę – zmniejszać ślad środowiskowy poprzez usprawnienie operacji i procesów, współpracę i  wspieranie innowacji  w łańcuchu dostawców oraz mobilizację personelu i całego sektora lotniczego do koniecznej transformacji. Główne osiągnięcia Grupy Air France KLM w 2019 roku* to:

- 22 nowe, cichsze i bardziej wydajne samoloty, które zasiliły flotę linii,
- 30% niższa emisja CO2  (na pasażera na 1 km) w porównaniu do 2005 r.
- 31% mniej odpadów, które nie podlegają recyklingowi (w porównaniu do 2011 r.)
- 32% niższa emisja CO2 pochodząca z infrastruktury naziemnej (w porównaniu do 2018 r.)
- 43% niższa emisja hałasu  generowana przez pojedynczy lot (w porównaniu do 2000 r.)

*Dane za rok 2019, ze względu na zakłócenia operacji lotniczych w 2020 przez COVID-19

Tutaj znajdą Państwo pełen raport Grupy Air France – KLM obejmujący działania w kierunku zrównoważonego rozwoju

https://news.klm.com/air-france-klm-sustainability-report-2019-available-now/

Do pobrania

Download Horizons_Air_France.pdf  (PDF • 315 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!