Analizy i badania

Agencja ratingowa Moody’s utrzymała długoterminowy rating kredytowy Polski na poziomie A2 ze stabilną perspektywą

W uzasadnieniu decyzji agencja zwróciła uwagę, że rating jest wypadkową kilku czynników: odporności polskiej gospodarki i relatywnie niskiego spadku PKB w trakcie pandemii, dobrej sytuacji w finansach publicznych oraz wyzwań w kontekście ram instytucjonalnych, szczególnie dotyczących niesprzyjających zmian w polskim systemie sądownictwa. Podniesienie ratingu mogłoby się zmaterializować w gdyby rząd z powodzeniem poprowadził politykę gospodarczą podczas wychodzenia z kryzysu pandemicznego oraz jeśli rząd podjąłby kroki zmierzające do odwrócenia niekorzystnych zmian instytucjonalnych związanych z praworządnością. Obniżka ratingu mogłaby się natomiast zmaterializować gdyby sytuacja w finansach publicznych wyraźnie się pogorszyła lub tempo wzrostu gospodarczego znacząco obniżyłoby się po pandemii. Dalsze znaczące pogorszenie sytuacji związanej z praworządnością, które negatywnie wpłynęłoby na klimat biznesowy i skutkowałoby pogorszeniem się relacji z UE, również byłoby czynnikiem oddziałującym w kierunku pogorszenia oceny wiarygodności kredytowej Polski. Oczekujemy, że agencja Moody’s nie zmieni ratingu Polski w horyzoncie kilku kwartałów.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!