Aktualności firm stowarzyszonych

Adam Demusiak liderem prestiżowego rankingu Mergermarket – bankierem inwestycyjnym 2017 roku Europy Środkowo-Wschodniej

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Warszawa, 2 lutego 2018 r. – Adam Demusiak, partner w PwC, lider zespołu ds. fuzji i przejęć, został wybrany przez Mergermarket – prestiżowy międzynarodowy portal zajmujący się tematami transakcyjnymi i gospodarczymi – bankowcem inwestycyjnym 2017 roku. Według dziennikarzy tej redakcji uczestniczył on jako doradca wiodący (M&amp;A) w największej liczbie zrealizowanych transakcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.</strong></span></span></span></p>

>

Publikowany co roku ranking Mergermarket powstaje na podstawie analizy informacji z obszaru fuzji i przejęć (M&A) na całym świecie. Uwzględnia zawarte w danym roku transakcje, których wartość przekracza 5 mln dol. i dotyczy co najmniej 30% sprzedanych udziałów danego podmiotu. Adam Demusiak znalazł się na 1. miejscu zestawienia Mergermarket za 2017 r. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dziennikarze na podstawie publicznie dostępnych informacji uznali jego kluczow? rolę w 10 transakcjach, które zostały zrealizowane w 2017 roku.

  „Pod względem fuzji i przejęć polskie firmy wykazuj? chęć rozwoju nie tylko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim na rynku czeskim, słowackim, rumuńskim), lecz s? coraz bardziej przekonane do szukania celów inwestycyjnych w Europie Zachodniej. Coraz więcej krajowych spółek nie koncentruje się wył?cznie na realizacji strategii ekspansji na rynku lokalnym, ale aktywnie rozważa zakup biznesów w Europie Zachodniej. W tym przypadku najczęściej na celowniku fuzji i przejęć w pierwszej kolejności znajduj? się Niemcy (s?siedztwo geograficzne, największy rynek eksportowy dla polskich firm). Finansowanie transakcji transgranicznych stało się łatwiejsze, jako że nie tylko banki, ale także inwestorzy finansowi i instytucje rz?dowe, jak np. PFR, wykazuj? chęć finansowania międzynarodowego rozwoju czołowych, polskich firm” – mówi Adam Demusiak, partner w PwC, lider zespołu ds. fuzji i przejęć.  

Licz?cy 16 osób zespół ds. fuzji i przejęć PwC, którym kieruje Adam, w minionym roku był doradc? wiod?cym przy transakcjach dla takich firm jak Inea, Mila, Inelo, Uniwheels czy Stella Pack. Według szacunków PwC ł?czna wartość wszystkich transakcji zrealizowanych przez zespół fuzji i przejęć PwC w 2017 r. wyniosła ok. 7 mld zł.  

Poprzedni rok na rynku fuzji i przejęć w naszym regionie był bardzo dynamiczny. Cieszę się, że wysokie kompetencje Adama i jego zespołu zostały docenione przez klientów, czego efektem jest liczba zrealizowanych transakcji i prestiżowe wyróżnienie w rankingu Mergermarket. Z badania PwC CEO Survey który publikowaliśmy na ostatnim Forum Ekonomicznych w Davos wynika, że 29% liderów biznesowych z Europy Środkowo-Wschodniej myśl?c o rozwoju biznesu zamierza postawić na działania M&A, możemy się więc spodziewać, że 2018 r. będzie również obfitował w ciekawe projekty” – dodaje Olga Grygier-Siddons, prezes PwC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.  

Więcej o usługach doradztwa PwC w zakresie fuzji i przejęć: www.pwc.pl/pl/transakcje/fuzje-i-przejecia-przedsiebiorstw.html  

Mergermarket to międzynarodowy portal koncentruj?cy się na tematach zwi?zanych z rynkiem fuzji i przejęć. Dzięki rozbudowanej sieci 300 dziennikarzy w 67 lokalizacji w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i regionie Azji i Pacyfiku, Mergermarket oferuje kompleksow? informację w zakresie aktywności na rynku M&A.  

***

Informacje o PwC  

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 236 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a także Centrum Kompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniaj? ponad 4 500 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.  

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie www.pwc.pl/espresso.

Subskrypcja publikacji PwC na stronie www.pwc.pl/pl/forms/form-subskrypcje.html.  

Twitter: @PwCPolska

LinkedIN: http://bit.ly/2sa71l2

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!