Analizy i badania

95% konsumentów na świecie, którzy mają dostęp do Internetu, dokonało zakupów online

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: small;">Według nowego raportu firmy Nielsen, zakupy online pakowanych i świeżych artykułów spożywczych wzrosły o 15% w ciągu ostatnich dwóch lat, przy czym wzrost zaufania konsumentów do ekosystemu zakupów online doprowadził do dokonywania zakupów w szerszym zakresie kategorii.</span></p>

>

W raporcie Nielsen Connected Commerce z 2018 r., który analizuje zwyczaje konsumentów w zakresie zakupów online, stwierdzono, że 95% konsumentów na świecie, którzy maj? dostęp do Internetu, dokonało zakupów online, co oznacza wzrost o 1% w porównaniu z rokiem 2017 i o 2% w porównaniu z rokiem 2016. Raport ujawnił również, że 26% konsumentów dokonało zakupów świeżych artykułów spożywczych przez internet, co stanowi wzrost o 15% w latach 2016-2018 i przyczynia się do ogólnego wzrostu handlu elektronicznego w sektorze FMCG, który według szacunków Nielsena w ci?gu ostatnich dwóch lat wzrósł na całym świecie o około 70 mld USD.  

Kategorie e-commerce - moda, podróże i ksi?żki - nadal stanowi? największy odsetek transakcji internetowych (odpowiednio 61%, 59% i 49% konsumentów kupuj?cych w ramach tej kategorii). Tymczasem do kategorii odnotowuj?cych największy wzrost aktywności w handlu elektronicznym należ?: dostawy do restauracji, gdzie 33% konsumentów deklaruje dokonanie zakupu (wzrost o 2 pkt w porównaniu z 2017 r.), pakowane artykuły spożywcze (wzrost o 3 pkt do 30%) oraz świeże artykuły spożywcze (wzrost o 2 pkt do 26%).

Z obserwacji ewolucji handlu elektronicznego w pionierskich krajach, takich jak Korea Południowa, gdzie sprzedaż online stanowi obecnie oszałamiaj?ce 20% całego sektora FMCG, wiemy, że konsumenci postępuj? zgodnie z pewnym wzorcem zachowań zakupowych online. Podróże, moda i ksi?żki s? typowymi kategoriami dla osób, które po raz pierwszy robi? zakupy online, ale w miarę jak poziom ich zaznajomienia, komfortu i zaufania wzrasta, ich repertuar kategorii rozszerza się na takie obszary jak uroda, pielęgnacja osobista i produkty dla niemowl?t, a następnie konsument taki przenosi się jeszcze dalej do kategorii opakowanych i świeżych artykułów spożywczych, o czym świadczy znacz?cy skok, jaki widzieliśmy w ostatnich latach w dziedzinie zakupów online w sektorze spożywczym i dostaw żywności.  

Raport Nielsena pokazuje, że konsumenci s? bardziej otwarci na zakup pakowanych i świeżych artykułów spożywczych online, gdy oferuje im się pewne opcje zakupu i zapewnienia jakości. Prawie połowa (49%) konsumentów stwierdziła, że gwarancja zwrotu pieniędzy za produkty, które nie odpowiadaj? zamówionemu produktowi, zachęciłaby ich do zakupów online. Kolejne 45 proc. konsumentów zachęca usługa wymiany produktu w ten sam dzień dla produktów niedostępnych, podczas gdy 44 proc. poszukuje bezpłatnych usług dostawy w przypadku zakupów powyżej kwoty minimalnej.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!