Analizy i badania

80% Polaków przyznaje, że zdarza im się czekać z zakupami do startu promocji lub wyprzedaży

<p style="text-align: justify;"><strong>Polacy najchętniej korzystają z promocji posezonowych, wyprzedaży poświątecznych i noworocznych oraz promocji oferowanych przez sprzedawców w ramach Czarnego Piątku. 8 na 10 konsumentów przyznało, że zdarza im się wstrzymywać z zakupem lub celowo z nim czekać do momentu startu promocji lub wyprzedaży. Na rozpoczynających się właśnie poświątecznych i noworocznych wyprzedażach Polacy zamierzają wydać średnio 325 złotych. Produkty cieszące się największym zainteresowaniem podczas wyprzedaży i promocji to kosmetyki, odzież i bielizna oraz sprzęty elektroniczne i AGD. Ponad połowa konsumentów (51%) przyznała, że Customer Experience tj. doskonała jakość obsługi klienta jest najważniejszym kryterium wpływającym na budowanie lojalności do sprzedawcy, a tym samym chęć dokonywania kolejnych zakupów w tym samym miejscu – wynika z najnowszego raportu firmy doradczej KPMG w Polsce.</strong></p>

>

Blisko 60% konsumentów, którzy wzięli udział w badaniu KPMG przyznało, że zdarza im się wstrzymywać z  decyzjami zakupowymi do momentu rozpoczęcia wyprzedaży lub promocji. Z kolei 23% badanych celowo wstrzymuje się z zakupami do startu promocji – jest to dla nich stały i  intencjonalny sposób dokonywania zakupów. Wstrzymywanie się z realizacj? zakupów jest bardziej widoczne wśród kobiet (89% wskazań) i najmłodszych konsumentów z tzw. pokolenia Z (92% wskazań).

Zaledwie 2% Polaków nie korzysta z promocji

Wyprzedaże i promocje na stałe wpisały się do kalendarza zakupowego Polaków. Konsumenci w Polsce najchętniej korzystaj? z promocji posezonowych (62% wskazań), które kojarz? się z największymi obniżkami cen i najlepszymi okazjami. Dużym zainteresowaniem ciesz? się również promocje świ?teczne i noworoczne, z których najchętniej korzysta 56% Polaków. Wzrosła popularność Czarnego Pi?tku (ang.  Black Friday), który został wymieniony w tym roku jako jeden z najchętniej wybieranych typów promocji przez połowę ankietowanych Polaków. Najmniej popularne wśród konsumentów s? akcje promocyjne w ramach Cyfrowego Poniedziałku (ang.  Cyber Monday), na które wskazało 16% ankietowanych, o 1 p.p. mniej niż w ubiegłorocznej edycji badania. Warto zaznaczyć, że tylko 2% Polaków zadeklarowało, że nie korzysta z promocji lub wyprzedaży.

Jako społeczeństwo dobrze przyjęliśmy zjawisko promocji i jak wskazuj? statystyki bardzo masowo z  nich korzystamy. Jeśli chodzi o najnowsze trendy dotycz?ce promocji Czarny Pi?tek czy Cyfrowy Poniedziałek, to ich pozycja bardzo się różni. Czarny Pi?tek jest intensywnie promowany i  znalazł się w gronie trzech najpopularniejszych promocji, zaś Cyfrowy Poniedziałek nie odgrywa znacz?cej roli. Elementem ł?cz?cym te dwie promocje jest fakt, że deklarowane zainteresowanie nimi praktycznie nie zmieniło się w porównaniu do 2017 r. –  mówi  Jan Karasek, partner w  dziale usług doradczych w   KPMG w  Polsce.

Cena niezmiennie głównym czynnikiem motywuj?cym do zakupu w trakcie promocji

Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji badania, najważniejszym czynnikiem wpływaj?cym na podjęcie decyzji zakupowej jest dla 3/4 Polaków atrakcyjna cena produktu. Impulsem, emocjami czy szumem wokół wyprzedaży w czasie promocyjnych zakupów, zgodnie z deklaracjami, kieruje się zaledwie 9% konsumentów. Bior?c pod uwagę deklarowane wydatki Polaków podczas poszczególnych typów promocji, najwięcej pieniędzy Polacy planuj? wydać podczas świ?tecznych lub noworocznych wyprzedaży – średnio 325 złotych. Niewiele mniej, średnio 319 złotych klienci wydali na zakupy podczas Czarnego Pi?tku, z kolei na promocje posezonowe zamierzaj? przeznaczyć średnio 316 złotych.

Cyfryzacja naszego codziennego życia jest bardzo łatwa do zaobserwowania na przykładzie zakupów, nawet realizowanych w sklepach stacjonarnych. Przed podjęciem decyzji o zakupie, blisko 60% Polaków odwiedza strony internetowe sprzedawców. O dużej roli dostępu do internetu i wrażliwości cenowej podczas podejmowania decyzji zakupowej, świadczy fakt dynamicznie rosn?cej, aż o 14 p.p. w  stosunku do poprzedniego roku, roli tzw. porównywarek cenowych. W tym roku już 41% konsumentów przed dokonaniem zakupu sprawdzało cenę produktu w  dedykowanym do tego serwisie internetowym –  mówiJan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w  Polsce.

Kosmetyki oraz odzież i bielizna najchętniej kupowanymi produktami podczas promocji

W trakcie trwaj?cych promocji i wyprzedaży Polacy najczęściej dokonuj? zakupu kosmetyków (58% wskazań). W dalszej kolejności konsumenci chętnie wybieraj? odzież i bieliznę (53%), a połowa Polaków podczas wyprzedaży kupuje sprzęty elektroniczne oraz AGD – ich nabywcami standardowo s? częściej mężczyźni (61%) niż kobiety (39%). Obuwie, które w ubiegłorocznej edycji badania było najchętniej kupowanym produktem podczas promocji, w tym roku spadło na 5. miejsce – podczas wyprzedaży obuwia poszukuje 45% konsumentów.

Okres wyprzedaży jest również czasem, w którym Polacy dokonuj? zakupów produktów z wyższej półki czy produktów typu premium, na które zazwyczaj sobie nie pozwalaj?. Aż 24% respondentów przyznało, że często zdarza im się kupować produkt z wyższej półki podczas promocji lub wyprzedaży, a dla 26% okres promocji jest jedyn? okazj? do zakupu takich produktów. Najczęściej w  ten sposób kupowana jest elektronika i AGD, kosmetyki, obuwie, odzież oraz biżuteria i  zegarki.

Doskonała obsługa (CX) buduje lojalność wobec sprzedawcy

Nieco ponad połowa badanych konsumentów (51%) przyznała, że to Customer Experience, czyli doskonała obsługa klienta, jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na budowanie ich lojalności do danego sprzedawcy i chęć dokonania kolejnych zakupów w tym samym miejscu. 45% klientów uważa, że na ich lojalność wpływa dostępność promocji dostosowanych do ich potrzeb, a dla 41% istotn? rolę odgrywa istnienie programu lojalnościowego.

Aspekty obsługi klienta były zawsze ważne, ale obecnie w erze cyfrowego klienta, który porównuje swoje doświadczenia i jednocześnie przenosi je pomiędzy branżami, Customer Excellence (CX) staje się więcej niż kluczowe. Liderzy rynku, konkurencję w obszarze Customer Excellence, podobnie jak klienci, uznaj? w perspektywie długookresowej za bardziej istotn? niż programy rabatowe czy standardowe programy lojalnościowe. Nasze analizy wskazuj? również, że mimo składanych deklaracji w procesach decyzyjnych, takich jak zakupy czy wybór nowego pracodawcy, aspekty zwi?zane ze społeczn? odpowiedzialności? biznesu Polacy uznaj? za mało istotne –  mówi  Andrzej Musiał, starszy menedżer w dziale usług doradczych w KPMG w  Polsce.

51% Polaków kupuje na polskich platformach zakupowych

Ponad połowa Polaków najczęściej robi zakupy online za pośrednictwem polskich platform zakupowych. Co pi?ty konsument (22% wskazań) kupuje przez internet korzystaj?c z polskiej porównywarki cenowej. Z popularnych zagranicznych sklepów internetowych i platform zakupowych spoza Polski korzysta zaledwie 3% ankietowanych.

W  okresie atrakcyjnych cenowo promocji 1/3 Polaków kierowana impulsem lub rekomendacj? w  sklepie decyduje się na zakup dodatkowego, wcześniej nieplanowanego produktu. Najczęściej dotyczy to kosmetyków (30%) lub odzieży i bielizny (29%).

Aż o 10 p.p. w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania wzrosła liczba osób (25%), które zamówiły więcej niż jedn? sztukę tego samego produktu np. w celu porównania rozmiaru, następnie planuj?c jego zwrot. Przymierzanie produktów w domu, a następnie odsyłanie tych, które nie spełniaj? oczekiwań jest przede wszystkim domen? najmłodszych Polaków.

Dominacja cyfrowych agregatorów handlu internetowego w Polsce, za pośrednictwem których zakupy deklaruje 73% klientów handlu online jest bardzo wyraźna. Jest to czynnik wyróżniaj?cy nas na globalnym rynku, gdzie jest on średnio na poziomie 50%, najwyższe wskazania w Chinach i Indiach przekraczaj?ce 80%. Przy zakupach online obserwujemy również silny wzrostowy trend zakupów z  planowan? opcj? zwrotu. W ci?gu ostatnich dwóch lat odsetek Polaków, którzy tego dokonuj? wzrósł z ok. 6 do 25% –  mówi  Maciej Szatkowski, starszy menedżer w dziale usług doradczych w KPMG w  Polsce.  

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. „Zakupy Polaków na wyprzedażach. Kto realnie zarz?dza procesem zakupu – konsument czy sprzedawca?” powstał na podstawie badania zrealizowanego w dniach 5-10 grudnia 2018 r. metod? ankiet internetowych CAWI wśród konsumentów cyfrowych – osób posiadaj?cych praktycznie nieprzerwany dostęp do internetu, członków panelu internetowego firmy ARC. Badanie zostało zrealizowane na próbie internautów reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo zamieszkania. Respondentami były osoby pełnoletnie, które w ci?gu 3 ostatnich tygodni dokonały zakupu za kwotę 150 zł lub więcej w sklepie internetowym lub stacjonarnym. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 501 osób.

O KPMG:                   

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511  308

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Nie przegap żadnej  aktualizacji od  @KPMGPoland

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!