Partnerzy

8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023

Zapraszamy Państwa do udziału 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023, które odbędzie się w dniach 19-20 października 2023 r. w Uniejowie.

Forum Inteligentnego Rozwoju to kongres projektów przyszłości dla inteligentnego rozwoju, przygotowany przez specjalistów ds. promocji badań, innowacji i inwestycji dla inspirujących innowatorów oraz inwestorów reprezentujących inteligentne specjalizacje. To niepowtarzalna przestrzeń do interakcji najważniejszych decydentów inteligentnego rozwoju: biznesu, nauki, samorządu i administracji państwowej. Uczestnicy FIR zapewniają doskonałość merytoryczną, popartą tworzeniem najnowocześniejszych technologii i innowacyjnych badań, a także dzielą się praktyczną wiedzą, najlepszymi praktykami.

W wydarzeniu co roku bierze udział kilkuset branżowych Liderów Inteligentnego Rozwoju w swoich dziedzinach. Są to przedsiębiorcy i naukowcy, a także samorządowcy i przedstawiciele administracji publicznej, wspierający inteligentny i zrównoważony rozwój.

Podczas FIR promujemy to, co najważniejsze – obiecujące szanse na dobrą przyszłość, czyli badania naukowe, innowacje technologiczne i społeczne, projekty rozwojowe, badania przemysłowe i cenne inicjatywy samorządowe – a także ich autorów – innowatorów z różnych branż gospodarki i dziedzin nauki – osób inspirujących, szukających szans dla rozwoju własnej działalności także we współpracy międzybranżowej, pozabadawczej.

Co roku wiodącym tematem są priorytetowe wyzwania innowatorów związane z transferem wiedzy z sektora nauki do gospodarki i życia społecznego oraz z pomyślnym wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług i produktów. Wydarzenie to, oraz związana z nim Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju, Nagroda Naukowiec Przyszłości oraz Marka Przyszłości cieszy się wysokim prestiżem w środowisku naukowym, biznesowym i samorządowym. Forum to również uznana i ceniona platforma kontaktów dla branżowych liderów w zakresie nowatorskich inwestycji – dlatego też przy tworzeniu programu reagujemy na bieżące, najbardziej priorytetowe zagadnienia związane z rozwojem w oparciu o innowacje i najważniejsze inwestycje z punktu widzenia podnoszenia standardu życia ludzi. Tak będzie również i w tym, z wielu względów wyjątkowym roku.

Wszelkie szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.irforum.pl.

Link do pełnej AGENDY wydarzenia: Agenda 2023 - Forum Inteligentnego Rozwoju (irforum.pl)

Współorganizatorzy: Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju, Miasto Gmina Uniejów

DANE ORGANIZATORA (osoba kontaktowa):

Dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju:
Marta Pomietlorz-Loska
Numer telefonu: 533 327 145
Email: marta.pomietlorz-loska(@)ircentrum.pl
 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!