Analizy i badania

7 kwietnia ukazał się nowy numer magazynu KPMG FORUM

<p style="text-align: justify;">KPMG FORUM to polsko-angielski kwartalnik, na łamach którego eksperci KPMG w Polsce dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi z zakresu audytu, podatków, doradztwa strategicznego, operacyjnego i prawnego.<br /><br /></p>

>

W wydaniu 2/2015:

  • „Opinia biegłego rewidenta nabiera rumieńców” - Monika Bartoszewicz
  • „Audytor musi być niezależny, czyli regulacyjne przykręcanie śruby” - Tomasz Ksi?żek
  • „Projekt ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw” - Dariusz Malinowski, Aleksander D?browski
  • „Samochód służbowy do celów prywatnych – nowe zasady rozliczeń od 2015 roku” - Grzegorz Grochowina   
  • „Współpraca jednostki i biegłego rewidenta z rzeczoznawc? maj?tkowym w świetle nowego standardu KSWS „Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urz?dzeń na potrzeby sprawozdań finansowych” – Tomasz Wiśniewsk, Marcin Ł?giewka
  • „Rewolucja cyfrowa – i co dalej?” -   Jerzy Kalinowski
  • „Rozwi?zanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru S?dowego bez przeprowadzania likwidacji na przykładzie spółki kapitałowej” - Katarzyna Zwolińska-Sosnowska
  • „Najnowsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców” – Przemysław Kamil Rosiak, Magdalena Bęza
  • Raporty KPMG.

Aby zapoznać się z materiałami kliknij TUTAJ.

***

KPMG FORUM to polsko-angielski kwartalnik drukowany na papierze ekologicznym autorstwa ekspertów KPMG w Polsce, którzy bazuj?c na swoich doświadczeniach zawodowych, podejmuj? na łamach magazynu problemy, z jakimi zmagaj? się podczas codziennej pracy. Magazyn zawiera aktualne i wartościowe pod względem biznesowym publikacje poruszaj?ce zagadnienia z zakresu audytu, podatków, doradztwa strategicznego, operacyjnego i prawnego.

Więcej informacji na kpmg.com/PL/KPMGForum.   

Materiały udostępnione przez KPMG Sp. z o.o. kpmg.plWIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!