Analizy i badania

5 wskazówek, jak pozyskać talenty IT

<p style="text-align: justify;">W związku z rozwojem nowoczesnych technologii zapotrzebowanie na specjalistów IT od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a pozyskanie talentów stało się dla pracodawców jeszcze większą trudnością. Jak sobie z nią poradzić? Wystarczy działać zgodnie z kilkoma wskazówkami.<br /><br /></p>

>

Pozyskanie talentów na konkurencyjnym rynku IT jest dla firmy dużym wyzwaniem, które wymaga ponadprzeciętnego zaangażowania i niestandardowego podejścia do procesu rekrutacji. Wynika to z faktu, że w branży IT mamy do czynienia przede wszystkim z kandydatami pasywnymi. Osoby z unikalnymi umiejętnościami czy doświadczeniem najczęściej maj? już atrakcyjn? pracę i często s? z niej na tyle zadowolone, że nie szukaj? alternatywy. W tej sytuacji najlepiej przekazać to zadanie firmie wyspecjalizowanej w rekrutacji dla branży IT, która wyszuka kandydatów najlepiej dopasowanych do stanowiska, nawi?że z nimi kontakt i zbuduje w nich motywację do udziału w procesie rekrutacji. Jednak co w sytuacji, gdy firma samodzielnie musi poradzić sobie z tym zadaniem? Oto kilka wskazówek, które mog? ułatwić jego realizację.
  
Postaw na direct search i networking

Rekrutacje specjalistów z branży IT wymagaj? dużo większego zaangażowania rekrutera niż standardowe rekrutacje na stanowiska średniego szczebla. W tym wypadku zamieszczenie ogłoszenia o pracę w serwisach internetowych nie przyniesie poż?danych rezultatów, ponieważ poszukiwani kandydaci znajduj? się poza ich zasięgiem. W przypadku, gdy rekruter musi wyłonić z rynku specjalistów IT z unikalnymi kompetencjami i umiejętnościami, stosuje się przede wszystkim direct search. Wówczas informacja o ofercie najczęściej nie jest podawana do publicznej wiadomości, a jedynie przekazywana wyselekcjonowanym kandydatom. Rekruterzy docieraj? do nich sprawdzonymi kanałami, korzystaj?c z własnych baz kandydatów, profesjonalnych portali zawodowych, ale też z networkingu. W dzisiejszych czasach największe możliwości w tym zakresie daje Internet, zwłaszcza media społecznościowe, np. LinkedIn. Ten portal jest szczególnie popularny wśród pracowników firm technologicznych, dlatego oferuje dostęp do tysięcy kandydatów z branży IT. Prowadz?c procesy rekrutacji z obszaru IT w szczególności powinniśmy zadbać o budowanie i utrzymywanie sieci kontaktów.

„Jak nawi?zać tego typu kontakty? Wystarczy brać udział w webinariach, wydarzeniach branżowych, seminariach on-line czy targach pracy on-line. Networking jest bardzo czasochłonny, ale też bardzo skuteczny. Pamiętajmy, że pozwala nam budować bazę kandydatów, którym być może za jakiś czas będziemy mogli zaoferować pracę” – komentuje Anna Kurczewska-Formela, Kierownik Działu Rekrutacji z LeasingTeam Group. „Warto również stworzyć profesjonalny profil w mediach społecznościowych i udzielać się w grupach tematycznych. W ten sposób możemy   zwrócić uwagę interesuj?cych nas kandydatów i budować pozycję eksperta w branży. Takie działania daj? firmom możliwość pozyskania najlepszych talentów z rynku” – dodaje ekspert.

Stwórz krótki formularz aplikacyjny

W dzisiejszych czasach coraz częściej korzystamy z urz?dzeń mobilnych, dlatego tak ważne jest, aby nasz formularz aplikacyjny można było wypełnić zarówno na laptopie, jaki i na tablecie czy telefonie komórkowym. Naszym zadaniem jest również zadbanie o to, aby w formularzu aplikacyjnym znalazły się nie tylko doświadczenie i wykształcenie, ale również informacja o umiejętnościach wymaganych na danym stanowisku IT. Jednocześnie należy pamiętać, że im dłuższy formularz i im więcej informacji do wpisania, tym większa szansa, że kandydat nie przekaże wszystkich informacji, a w najgorszym wypadku w ogóle nie wyśle aplikacji. Prosty i krótki formularz zwiększa skuteczność pozyskania odpowiednich aplikacji i daje możliwość stworzenia własnej bazy kandydatów.

Starannie przeanalizuj aplikacje

Bardzo często firmy nie maj? czasu na przegl?danie wszystkich aplikacji, dlatego filtruj? CV po słowach kluczowych. Niestety, wiele aplikacji zawiera słowa kluczowe, które nie s? dopasowane do prawdziwego doświadczenia kandydata. Z doświadczenia IT LeasingTeam wynika, że bardzo często kandydaci celowo stosuj? wybrane wyrażenia branżowe, aby mieć pewność, że ich aplikacja przejdzie przez pierwsz? selekcję. Dodatkowym utrudnieniem jest brak standaryzacji w zakresie nazewnictwa stanowisk – w różnych firmach osoby na takich samych stanowiskach mog? mieć różny zakres odpowiedzialności i de facto zajmować się czymś innym. Konieczne jest więc poświęcenie większej ilości czasu na starann? analizę aplikacji lub zaangażowanie zewnętrznych rekruterów, którzy na podstawie wiedzy o firmie i profilu idealnego kandydata będ? w stanie pozyskać do procesu tylko tych kandydatów, którzy rzeczywiście spełniaj? wymagania firmy.

“Pozyskuj?c i selekcjonuj?c aplikacje bazujemy na wcześniej przygotowanym profilu kandydata. Wybieramy kilka elementów, które s? dla nas kluczowe i z których nie możemy zrezygnować. Musimy również pamiętać, że zdarza się, że kandydaci w swoich aplikacjach zawyżaj? nie tylko ocenę znajomości języka, ale też umiejętności z obszaru IT. Jeśli chcemy unikn?ć wyboru nieodpowiedniego kandydata, starannie zweryfikujmy te informacje” – radzi Anna Kurczewska-Formela z LeasingTeam Group.

Przekonaj kandydata do zmiany pracy

Kontaktuj?c się z kandydatami znalezionymi metod? direct search, np. w biznesowych mediach społecznościowych, powinniśmy pamiętać, że mamy do czynienia z osobami, które s? na tyle usatysfakcjonowane swoj? obecn? prac?, że na razie nie myśl? o jej zmianie. Rol? rekrutera jest nie tylko poinformowanie ich o ofercie pracy, ale również zmotywowanie do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Jak to zrobić? Przed wysłaniem kandydatowi informacji o ofercie, warto przemyśleć treść wiadomości. Informacja powinna być krótka i wyraźnie wskazywać korzyści płyn?ce z udziału w procesie rekrutacji. W wiadomości powinniśmy również odnieść się do doświadczenia zawodowego kandydata w kontekście oferowanego stanowiska.

Współpracuj z uczelniami wyższymi

Jednym ze skuteczniejszych sposobów dotarcia do talentów z obszaru IT jest współpraca z uczelniami wyższymi. Prowadzenie takiej współpracy jest działaniem długofalowym, zwiększaj?cym szanse firmy na pozyskanie odpowiednich kandydatów w niedalekiej przyszłości. Studenci i absolwenci nie dysponuj? jeszcze dużym doświadczeniem zawodowym, ale to oni za kilka lat mog? stać się kandydatami, których będzie potrzebowała nasza firma.

„Prowadz?c warsztaty i wykłady na uczelniach technicznych możemy budować pozytywny wizerunek pracodawcy i być może pozyskać talenty do odbycia programu stażowego. Pamiętajmy, że jeśli firma zostanie dobrze zapamiętana, za jakiś czas kandydaci sami zdecyduj? się do niej zaaplikować” – sugeruje Anna Kurczewska-Formela z LeasingTeam Group.

Obecnie firmy konkuruj? między sob? o najlepszych kandydatów IT, dlatego pozyskanie talentów w tej branży stało się prawdziwym wyzwaniem. W tej sytuacji pracodawcy powinni korzystać z niestandardowych sposobów pozyskiwania kandydatów oraz przeznaczać więcej czasu i zasobów na przeprowadzenie procesu rekrutacji. Pamiętajmy, że ta inwestycja zwróci się w postaci kompetentnych i zaangażowanych pracowników, którzy będ? wspierać rozwój i budować przewagę rynkow? firmy.

***

Grupa kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad dekady wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi. LeasingTeam świadczy usługi na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw. Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.

IT LeasingTeam  realizuje usługi w  zakresie pozyskiwania dla organizacji wysokiej klasy specjalistów i  kadry zarz?dzaj?cej z  obszaru IT a  także rozwija i  wdraża nowoczesne rozwi?zania IT w  ramach outsourcingu procesów. IT LeasingTeam wspiera procesy biznesowe firm, umożliwiaj?c im zwiększenie elastyczności i  budowanie przewagi konkurencyjnej.

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.:       +48 22 460 50 41
Kom.:   +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

Paulina Wiśniewolska
Specjalista ds. Komunikacji
Tel.:       +48 22  460 50 28
Kom.:   +48  602  33 27 09
p.wisniewolska@leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!