Partnerzy

5 grudnia w warszawskiej siedzibie kancelarii Wardyński i Wspólnicy odbędzie się seminarium poświęcone zmianom w prawie pracy

<p style="text-align: justify;">Podczas seminarium prawnicy kancelarii, <a href="https://www.wardynski.com.pl/w_profile/kamil-jablonski/">Kamil Jabłoński</a>, <a href="https://www.wardynski.com.pl/w_profile/katarzyna-zukowska/">Katarzyna Żukowska</a> i  <a href="https://www.wardynski.com.pl/w_profile/marcin-wujczyk/">Marcin Wujczyk</a> z praktyki prawa pracy, omówią pracownicze plany kapitałowe, zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz nowe zasady funkcjonowania związków zawodowych.</p>

>

Będzie mowa m.in. o  tym, jak wprowadzić PPK u  pracodawcy, jakie umowy w  ramach PPK należy zawrzeć z  instytucj? finansow?, kto może założyć zwi?zek zawodowy i  o czym trzeba będzie go informować? Przedstawi? również najnowsze zmiany w  prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz sposobie jej przechowywania.

Więcej informacji w  programie wydarzenia.

Warunki uczestnictwa
Udział w  seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zarejestrować się na  wydarzenia należny wypełnić formularz dostępny tu: https://www.wardynski.com.pl/seminarium-zmiany-w-prawie-5-grudnia-2018-r/

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!