Aktualności firm stowarzyszonych

3 500 miejsc pracy!

<p style="text-align: justify;"><em>3 500 miejsc pracy oferuje agencja zatrudnienia Manpower, która prowadzi kolejny etap rekrutacji na stanowiska pracowników magazynowych. To dobra wiadomość zarówno dla tych, którzy szukają dodatkowego zajęcia na czas przed i okołoświąteczny, jak i osób, ktore mają kłopoty w znalezieniu zatrudnienia. Przy zdobyciu pracy liczy się bowiem zaangażowanie i motywacja. Na zainteresowanych czeka konkurencyjne wynagrodzenie, świadczenia pozapłacowe oraz darmowy dojazd do miejsca zatrudnienia. </em></p>

>

Warszawa, 4 listopada 2015 r. – Zrekrutowane osoby będ? wykonywały pracę na stanowiskach pracowników magazynowych u jednego z klientów Manpower. Oferta skierowana jest do mieszkańców Dolnego Śl?ska, Opolszczyzny oraz Wielkopolski. Miejscem pracy jest jedna z dwóch lokalizacji zakładów logistycznych, które mieszcz? się w Bielanach Wrocławskich oraz w Sadach pod Poznaniem. Jednak zapewniany przez pracodawcę darmowy transport sprawia, że propozycja pracy może być ciekawa również dla osób z bliższych i dalszych miejscowości. Na tych, którzy przejd? proces rekrutacji pomyślnie czeka praca w znanej, międzynarodowej firmie, obiad w ci?gu dnia za symboliczn? złotówkę dla każdego pracownika, a także wynagrodzenie konkurencyjne w porównaniu do innych płac w regionach. Wynagrodzenie wynosi 14 zł brutto za godzinę, a towarzyszy mu też 15-procentowa premia, która zależy od obecności w pracy oraz osi?ganych wyników.       

–   Sytuacja na rynku pracy staje się coraz bardziej korzystna dla kandydata, jednak nadal wiele osób ma problemy w znalezieniu zatrudnienia, – mówi Tomasz Walenczak, Dyrektor Operacyjny w agencji zatrudnienia Manpower. – Oferowana przez nas praca dotyczy stanowiska pracownika magazynowego. Do obowi?zków zatrudnionych należeć będzie realizowanie podstawowych procesów w magazynie, jak rozkładanie, pakowanie i etykietowanie towarów. To możliwość znalezienia zatrudnienia również dla tych osób, które nie maj? doświadczenia lub też maj?   kłopoty w uzyskaniu pracy z racji długotrwałego pozostawania na bezrobociu. Miejsc pracy jest wiele, a szanse na ich zdobycie ma każdy. Rekruterzy zwracaj? jednak uwagę na umiejętność działania w zespole, motywację oraz zaangażowanie. – dodaje przedstawiciel Manpower.

Form? zatrudnienia będzie umowa o pracę tymczasow? zawarta z agencj? zatrudnienia Manpower. Praca trwa po 10,5 godziny dziennie, z trzema przerwami. Odbywa się w dwóch zmianach, dziennej i nocnej, przez cztery dni w tygodniu, w różnych systemach dniowych.   By oszczędzić czas staraj?cych się o pracę kandydatów i przyspieszyć cały proces, większa część rekrutacji odbywa się on-line. Może w niej wzi?ć udział każdy zainteresowany. Wystarczy aplikować poprzez stronę www.manpower.pl/amz, na której przez formularz rekrutacyjny przekazuje się swoje dane osobowe, a następnie odpowiada na zawarte w nim pytania. Po zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu następuje rozmowa telefoniczna z rekruterem. Sprawdza on umiejętności miękkie oraz ewentualne wcześniejsze doświadczenia zawodowe kandydata.

Dla osób, które maj? utrudniony dostęp do Internetu, aplikowanie on-line możliwe jest również w biurach regionalnych agencji zatrudnienia Manpower, w których konsultanci Manpower pomagaj? w wypełnieniu przez Internet formularza rekrutacyjnego. Więcej informacji na temat organizowanej pracy można zdobyć pod numerem 696-023-760 (Poznań), 606-770-697 (Wrocław) lub też w regionalnych oddziałach Manpower, których lista dostępna jest na stronie www.manpower.pl. Szukaj?c pracy warto korzystać z ofert doświadczonych agencji zatrudnienia, takich jak Manpower. Współpracuj?c z pracodawcami z różnych branż, agencja zatrudnienia Manpower udziela dostępu do wielu ofert pracy, ułatwiaj?c kandydatom jej szybsze znalezienie.  

***

Kontakt dla mediów:  

Małgorzata Sacewicz-Górska
+48 608  480  596
+48 22 50 40  852
malgorzata.gorska(@)pl.manpowergroup.com  

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 50 agencji i jest obecna w  27 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.    

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 20 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  100 biur w  80  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.    

Obserwuj ManpowerGroup na:  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!