Analizy i badania

2017 global health care outlook. Making progress against persistent challenges

<p style="text-align: justify;">Cykliczna globalna publikacja Deloitte poświęcona trendom, wyzwaniom i problemom, jakie stoją przed służbą zdrowia.</p>

>

Raport  „2017 global health care outlook. Making progress against persistent challenges”  przedstawia obecny stan globalnego sektora opieki medycznej, analizuje trendy problemy dotykaj?ce organizacje w sektorze.

Według autorów raportu obecny popyt na usługi zdrowotne i  wyzwania finansowe nie powinien się zmienić w najbliższej, a także w dalszej przyszłości. Wśród czynników, które znacz?co wpływaj? na stan sektora opieki zdrowotnej s? między innymi takie czynniki jak:

  • problem starzej?cego się społeczeństwa, a co za tym idzie większa liczba chorych na choroby przewlekłe,
  • dynamiczny rozwój rynków wschodz?cych,
  • kosztowne innowacje kliniczne,
  • zwiększaj?ca się świadomość i oczekiwania pacjentów,
  • rosn?ca niepewność gospodarcza.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!