Aktualności firm stowarzyszonych

2016 rok rekordowy dla polskiego rynku leasingu. EFL z ponadrynkowym wzrostem

<p style="text-align: justify;">W 2016 roku firmy leasingowe w Polsce sfinansowały środki trwałe o łącznej rekordowej wartości ponad 58 mld zł i tym samym wypracowały 16,6% wzrost w porównaniu do poprzedniego roku – wynika z danych Związku Polskiego Leasingu. Motorem wzrostu były pojazdy, których udział w rynku wzrósł aż do 71%. Skurczył się natomiast segment maszyn i urządzeń (-3,4% r/r). Nieco lepiej od rynku poradził sobie EFL, który z portfelem umów wartych 5,1 mld zł odnotował 17,3% wzrost r/r. Przedstawiciele spółki spodziewają się, że w 2017 roku zostanie pobity kolejny rekord wartości udzielonego finansowania, a inwestycje w maszyny i urządzenia będą już mocno wspierane przez dotacje unijne.</p>

>

- Wiele osób, w tym przedsiębiorców, obawiało się w ubiegłym roku, że zawirowania, zarówno w polskiej gospodarce jak i w Unii Europejskiej wywołane Brexitem, mog? odbić się na stanie polskiego sektora przedsiębiorstw. Wyniki branży leasingowej pozwalaj? jednak odetchn?ć z ulg? i zasugerować, że sytuacja jest dobra. Po raz pierwszy w historii branży, roczny wynik udzielonego przez firmy leasingowe finansowania przekroczył granicę 50 md zł i zamkn?ł rok na sporym plusie. Bardzo dobrze w 2016 roku poradził sobie także sam EFL. Nie tylko zakończyliśmy rok ponadrynkowym wynikiem, ale podczas gdy cały rynek zanotował spadek w maszynach i urz?dzeniach, my jesteśmy na sporym plusie i zwiększyliśmy nasz udział w segmencie z 8,6% do ponad 10%  – mówi Radosław Woźniak, wiceprezes EFL.

Pojazdy z coraz większym udziałem w rynku

Kluczowym czynnikiem 16,6% wzrostu i rekordowej wartości udzielonego finansowania w 2016 roku były pojazdy (40,6 mld zł, +29% r/r). Właściwie wszystkie segmenty tego rynku odnotowały wzrost, największy – autobusy (+41% r/r), osobówki (+31% r/r) oraz dostawczaki do 3,5t (+27% r/r). Bior?c pod uwagę wartość aktywów, największ? popularności? cieszył się leasing osobówek (blisko 20 mld zł). –  Jest to skorelowane z najlepszym rocznym wynikiem sprzedaży samochodów osobowych w Polsce w tym stuleciu. Z danych Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że Polacy zarejestrowali ł?cznie ponad 416 tys. nowych aut osobowych, aż o 17,2% więcej niż rok temu, a ponad 2/3 z nich trafiło w ręce przedsiębiorców. Warto przy tym podkreślić, że firmy leasingowe odegrały w tym wyniku bardzo ważn? rolę. W sumie z firmami CFM w ubiegłym roku maj? aż 66% udział w rejestracjach nabywców instytucjonalnych  – podkreśla Radosław Woźniak z EFL.

Dynamiczny rozwój finansowania dostawczaków i transportu ciężkiego jest natomiast pochodn? rosn?cego popytu krajowego i eksportu.

Maszyny i urz?dzenia pod kresk?

Dobrego tempa z ubiegłego roku, kiedy roczny wzrost przekraczał 12%, nie utrzymały maszyny i urz?dzenia. Głównie z uwagi na kończ?ce się środki z perspektywy unijnej 2007-2013 i brak jeszcze wydatkowania z perspektywy 2014-2020. Ten segment w 2016 roku odnotował 3,4% spadek r/r, przede wszystkim za spraw? mniejszego finansowania udzielonego na maszyny rolnicze (-23% r/r) i poligraficzne (-10% r/r).

EFL radzi sobie lepiej niż rynek

Od stycznia do grudnia 2016 EFL sfinansował leasingiem i pożyczk? ruchomości warte rekordow? dla firmy wartość ponad 5,1 mld zł. Wypracowany wynik i ponadrynkowy wzrost na poziomie 17,3% r/r, w najnowszym zestawieniu Zwi?zku Polskiego Leasingu, daje firmie pozycję numer 2 wśród leasingodawców w Polsce z 8,8% udziałem w rynku. Rekordowy dla EFL okazał się także sam grudzień, w którym firma udzieliła finansowania na kwotę przekraczaj?c?  500 mln zł  (529 mln zł, +7,7% r/r). Tak dobry wynik firma osi?gnęła dzięki zrównoważonemu portfelowi finansowanych środków trwałych. W ci?gu 12 miesięcy EFL sfinansował pojazdy o ł?cznej wartości 3,5 mld zł (+18% r/r) oraz wypracował bardzo dobry wynik w segmencie maszyn i urz?dzeń. EFL leasinguj?c sprzęt o wartości blisko 1,5 mld zł, może pochwalić się jako jedna z nielicznych firm w pierwszej dziesi?tce dynamik? rok do roku i to na poziomie blisko 15% r/r. Ponadrynkowy wzrost (+302% r/r) EFL osi?gn?ł także w finansowaniu statków i samolotów (rynek: +57% r/r).

W 2017 roku przekroczymy kolejn? granicę 60 mld zł

Jak zakończymy 2017 rok? Wiceprezes EFL z optymizmem patrzy w przyszłość i spodziewa się podobnej do tej za 2016 rok (ok.16,5%) bardzo dobrej dynamiki rok do roku. Tym samym branża stoi przed szans? pobicia kolejnej granicy, tym razem 60 mld zł udzielonego finansowania. –  W nadchodz?cych miesi?cach, podobnie jak w minionym półroczu, nasza gospodarka powinna być pod wpływem dobrej koniunktury, szczególnie w handlu detalicznym. Wzrosty będ? napędzane zarówno  większymi zamówieniami z zagranicy jak i wewnętrznym popytem krajowym. Po drugie, dalej motorem rynku będ? pojazdy. I po trzecie, spodziewamy się, że w drugiej części roku, przede wszystkim za spraw? rozpoczęcia wydatkowania środków z perspektywy unijnej 2014-2020, drgnie segment maszyn i urz?dzeń. Potwierdzeniem tych przypuszczeń mog? być wyniki zrealizowanego przez nas wśród przedsiębiorców badania „Inwestycje MŚP. Pod lup?”, z których wynika, że w najbliższych miesi?cach połowa firm planuje inwestycje, z czego 15% w maszyny produkcyjne, a 12% w pojazdy  –  mówi Radosław Woźniak, wiceprezes EFL.

***  

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  czterokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 285 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!